PFLY:

Fagsjef motorfly i Norges Luftsportforbund (NLF), Santiago Amengual, er glad for at PFLY-kortene nå har to års gyldighet.
Fagsjef motorfly i Norges Luftsportforbund (NLF), Santiago Amengual, er glad for at PFLY-kortene nå har to års gyldighet.

PFLY-ordningen forlenges med to år

Det jobbes nå for fullt med å få utvidet ordningen til å også gjelde andre med nasjonale flygebevis.

Publisert Sist oppdatert

Avinors ordning for tilgang til flyplasser utenom åpningstid forlenges med to år.

- Vi er veldig glade for at Avinor har forlenget ordningen. PFLY er viktig for norske flygere. Ordningen bidrar til sikrere flyging både gjennom mer trening og ved at man har flere landingsalternativer dersom forholdene tilsier at man bør lande raskt, sier fagsjef i Motorflyseksjonen, Santiago Amengual.

Du kan allerede søke om PFLY-kortet for 2017-2018 her.  

Vil utvide ordningen

Det jobbes nå for fullt for å utvide ordningen til å også gjelde mikroflygere og andre med nasjonale flygebevis.

- Denne saken har høy prioritet. Vi skal ha et møte med Avinor i slutten av januar, og håper at vi får på plass en løsning innen flysesongen 2017 starter, sier NLFs generalsekretær John Eirik Laupsa. Han viser også til oppslag på NLFs hjemmeside i slutten av november.

Arbeidet tar utgangspunkt i "GAP-analysen" NLFs mikroflyseksjon utarbeidet for halvannet år siden.

Analysen identifiserer hvilke "hull" som må dekkes i mikroflygernes opplæring, herunder radiotelefonisertifikat, for at slike flygebevisinnehavere skal kunne søke om PFLY-kort. 

Ønsker inn-og utpassering

Amengual sier at NLF i tillegg jobber for at PFLY-kortinnehavere skal få mulighet for inn- og utpassering på lufthavnene, slik at man kan benytte plassene til mer enn landingstrening.

Her vil innehaverne av PFLY-kortet trolig få drahjelp av helsevesenet. De er i avslutningsfasen av arbeidet med en ordning som legger til rette for at ambulansehelikopter skal kunne benytte utvalgte lufthavner utenfor åpningstid. 

- Avinor vil bruke erfaringen fra denne ordningen i vurdering og videreutvikling av PFLY-ordningen når det gjelder passeringsmuligheter inn og ut av flyplassene. Det er imidlertid først og fremst å få mikro- og seilflygerne med i ordningen vi nå prioriterer, sier Amengual.

 

Fakta om ordningen:

·  Hvem kan inngå avtale: Alle innehavere av gyldig flysertifikat (LAPL/PPL eller høyere nivå). Med andre ord gjelder foreløpig ikke ordningen for mikro/seilflybevis.

·  Hvilke lufthavner: Avtalen gjelder ikke for flyplasser eiet av Forsvaret (Bodø, Andøya og Bardufoss lufthavner). Etter egen vurdering er Svalbard lufthavn samt Værøy Helikopterplass unntatt. Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim lufthavner har H24 og er ikke omfattet av tiltaket. 

·  Når på døgnet: Ordningen er begrenset til VFR i dagslys mellom klokka 0700 og 2300 lokal tid. (VFR natt og IFR er ikke tillatt.)

·  Hvilke fly: Luftfartøy med maksimal avgangsvekt 2.730 kg og maksimalt ni passasjerseter.

·  Ansvar: Det er fartøysjefen som har det fulle ansvaret ved bruk av lufthavner utenom åpningstid.

·  Hvilke flyginger: Private / ikke-kommersielle operasjoner.

·  Service/tilbud: Lufthavnene er kunngjort stengt når tilbudet er aktivt, og det understrekes at Avinor ikke har noe tilbud til denne trafikken i form av f.eks. fueling.

·  Avgifter: Siden Avinor ikke har noe servicetilbud utenom åpningstiden, skal denne bruken ikke belastes med luftfartsavgifter.

·  Reiseplan: Fartøysjefen er ansvarlig for at fullstendig reiseplan blir sendt og lukket. 

Oppfordring til brukerne:

·  Flygeren skal bruke radio og sende blindt før han/hun entrer flyplassens kontrollsone eller trafikkinformasjonssone. Det skal sendes blindt underveis som på en vanlig ubemannet plass og bruke blindsendinger aktivt under flyging og på bakken. 

·  Blindsendingen skal foregå på TWR-frekvens. 

·  Flygeren er pliktig til å forvisse seg om at bruken kan foregå på en betryggende måte, for eksempel ved å gjennomføre en overflyging før landing.

·  Fly på en slik måte at støybelastningen minimaliseres.

·  Vis hensyn til kommersiell trafikk, ikke minst kommersielle fartøy på bakken.

·  Vær oppmerksom på at det kan forekomme aktivitet på rullebanen tett opp mot stenge/åpningstid som f.eks. baneinspeksjon o.l.

·  Reiseplanen skal lukkes når flyvningen er avsluttet. Dette er viktig for å unngå unødvendig merarbeid på kontrollsentralene deriblant utkalling av Politi og SAR.

·  Bidra til at ordningen øker sikkerheten – gjør det du kan for å hindre at det motsatte skulle bli resultatet.

·  Meld fra til Avinor eller den lokale lufthavntjenesten dersom det oppdages rapporteringsverdige forhold som f eks ødelagte banelys, fremmede objekter på rullebane og manøvreringsområde, eller vilt/uautorisert personell på banen

·  Parkering på flyplassen må være avtalt på forhånd – husk at autorisasjonskortet ikke kan brukes til elektronisk inn- og utpassering inntil en slik funksjon også måtte bli innført.

·  Lese NOTAM nøye da rullebanen kan være stengt av andre årsaker.

Powered by Labrador CMS