Koronaviruset:

STILLE PÅ TORP: Tre flyskole må innstille fra mandag morgen dersom flygelederne på Torp permitteres slik det er varslet om.Foto: Martin Nilsen

Permitterer flygeledere – GA-trafikken på Torp lammes totalt

- Det er meningsløst og trist at man skal flytte mellom fem og åtte flygeleder over på dagpenger. Det utløser permitteringer også for omlag 200 ansatte ved de tre flyskolen på Torp, og 500 studenter må sendes hjem til en uviss fremtid, sier daglig leder Frode Granlund ved Pilot Flight Academy.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 8. juni planlegges en stenging av GA-trafikken på Torp flyplass ved Sandefjord. Det blir konsekvensen av at åtte til ti flygeledere permitteres som følge av korona-situasjonen.

Avinors flygeledere i tårnet på den privat eide Sandefjord Lufthavn, har så langt i korona-pandemien vært i arbeid. Permitteringer innføres først mandag.

Saerco Norge, som vant anbudene om flygeledertjenesten på Kjevik og Vigra fra mars i år, permitterer ingen av sine flygeledere.

Det bekrefter Tove Svendsen i Saerco.

Fra mandag morgen vil Torp være åpen for kommersiell trafikk tre timer om morgenen og tre timer om kvelden. Minimal bemanning i tårnet vil i disse periodene bare ha kapasitet for ruteflyene.

500 flygerstudenter stanses

GA-trafikken, som for det aller meste utøves av tre flyskoler med tilsammen 500 elever, samt Sandefjord flyklubb, inkludert flyklubbens brannvakt-fly, må operere fra andre flyplasser, eller bli på bakken.

Sandefjord Lufthavn Torp fikk ikke fem øre da revidert statsbudsjett ble lagt frem 12. mai. Avinor fikk 4,5 millarder, Haugesund lufthavn 70 millioner.

Flyplassen er ikke definert som «samfunnskritisk» viktig, og dermed ikke gitt økonomi i korona-tiden til å opprettholde full bemanning i tårnet. 

Må se større perspektiv

 - Man kan ikke bare vurdere brannvaktflyets nytte i å speide etter røyk. Jeg har hatt flere samtaler med fylkesberedskapsjefen i Vestfold og Telemark, som understreker at denne flyvirksomheten må sees i et større samfunnssikkerhets-perspektiv. Utslipp av olje og kjemikaler er også noe flyet kan avdekke, sier Erlend Larsen (H), som sitter på Stortinget fra Vestfold.

Larsen har en yrkesbakgrunn som kaptein i Widerøe, og mener at SLH som flyplasseier må ta sitt ansvar for å holde beredskapen åpen for flere samfunnskritiske strukturer.

 - Men da må de også få den økonomien et slikt ansvar medfører,  sier Larsen.

 - Meningsløst

Daglig leder Frode Granlund ved Pilot Flight Academy på Torp har 400 studenter som er i gang med pilotutdannelsen:

 - Vi har lidd så mye av covid19-situasjonen. Vi hadde to måneder med ypperlig flyvær for elevene, som de ikke kunne bruke på grunn av smittefaren. Nå som de er igang igjen, stenger flyplassen, sier Granlund.

I likhet med Granlund har både NHO Luftfart og Norsk Flygerforbund sendt brev til samferdselsministeren om saken.

Vil ikke kommentere

Også den lokale flyklubben rammes hardt av permitteringene. 

Samferdselsminister Knut-Arild Hareide har følgende kommentar:

- De ikke-statlige lufthavnene er et viktig bidrag til norsk luftfart og rammes på samme måte som resten av luftfarten hardt av krisen vi nå er inne i. Regjeringen legger til rette for videre drift for de ikke-statlige lufthavnene, enten gjennom den særskilte tilskuddsordningen for disse lufthavnene, eller gjennom den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.

Departementet har mottatt flere henvendelser om de konsekvensene redusert bemanning i tårnet på Torp har for flyskolene på stedet. Vi ønsker å svare på disse henvendelsene før vi kommenterer saken til mediene.

Ifølge Avinor Flysikring er det ikke nødvendig med bemanning i tårnet på Torp for at det lokale brannflyet skal kunne bruke lufthavnen. Det er opp til lufthavnselskapet og flyklubben som betjener flyet å bestemme om brannflyet skal kunne brukes.

 - Stengingen av Torp er problematisk på kort sikt. Vi må flytte flyene til Geiteryggen, det er en ukontrollert lufthavn som er åpen hele tiden, sier Torkel Hasle, talsmann for  Sandefjord flyklubb.

 - Vi kan opprettholde brannvaktflygingene fra Geiteryggen, men det blir lange bilturer før og etter flyturen, og en tungvint måte å drive på, sier Hasle.

Generalsekretær John Eirik Laupsa i Norges Luftsportforbund sier forbundet har drøftet saken med Samferdselsdeparetementet, men fikk der forsikringer om at de var godt orientert om saken og at de jobbet med den.

Powered by Labrador CMS