Overgang til blyfri 100-oktan: Prislapp – 425 millioner kroner!

Den amerikanske komiteen for utredning av alternativer til blybensin for småfly, Unleaded AVGAS Transition Aviation Rulemaking Committee (UAT-ARC), konkluderer i sin rapport med at det må settes av nesten en halv milliard kroner for at man skal komme i mål med spesfikasjoner, utvalg og testing av et bærekraftig alternativ til avgas 100LL. Komiteen foreslår at finansieringen blir et spleiselag mellom den amerikanske staten og industrien.

Publisert

Den amerikanske komiteen for utredning av alternativer til blybensin for småfly, Unleaded Avgas Transition – Advanced Rulemaking Committee (UAT-ARC), konkluderer i sin rapport med at det må settes av nesten en halv milliard kroner for at man skal komme i mål med spesfikasjoner, utvalg og testing av et bærekraftig alternativ til avgas 100LL. Komiteen foreslår at finansieringen blir et spleiselag mellom den amerikanske staten og industrien.

UAT-ARC ble konstituert av den amerikanske flysikkerhetsmyndigheten FAA 31. januar 2011 som et svar på et søksmål som ble reist av miljøvernorganisasjonen Friends of the Earth mot den amerikanske miljøvernmyndigheten EPA (Environmental Protection Agency). Søksmålet gjelder blyforurensning i nærheten av flyplasser og flyindustriens manglende planer for utfasing av bly i flybensin – til tross for at tilsettingsstoffet har vært forbudt i bilbensin i USA siden 1996.

Tekniske og økonomiske utfordringer med å oppnå 100 oktan og de andre egenskapene til avgass 100LL har gjort at bransjen har beholdt 100LL som hoveddrivstoff for småfly med stempelmotorer.

Tror ikke på "drop-in-fuel"

UAT-ARC er en tverrfaglig komité som består representanter fra myndighetene gjennom FAA og EPA, drivstoffprodusentene samt aktører og interessenter fra småflyindustrien, inkludert EAA og AOPA. Etter vel et års arbeid har komiteen avlagt sin rapport. Takket være den brede sammensetningen av gruppen, håper aktørene at rådene som er gitt vil bli tatt til følge av de bevilgende myndighetene i USA såvel som av industrien.

UAT-ARC har konkludert med at det er svært usannsynlig at man klarer å komme opp med et drivstoff som har nøyaktig de samme egenskapene som avgas 100LL og som følgelig kan være en direkt "drop-in-fuel". Isteden foreslår komiteen at man må finne fram til et drivstoff som har så mange av egenskapene til 100LL på plass som mulig, og at det utvikles systemer, modifikasjoner eller operative begrensninger for de flyene som ellers vil få problemer knyttet til avvikene mellom det nye drivstoffet og 100LL.

11 års tidshorisont og prislapp på 71 millioner dollar

Ettersom arbeidet er faglig krevende og kompeks, og siden man hele tiden må jobbe parallelt med forsknings-, sertifiserings- og standardiseringsspørsmål, anslår UAT-ARC at en overgang til nytt drivstoff vil ta så mye som elleve år eller mer. Samtidig er det en forutsetning at myndigheter og industri får en finansiering på plass. Forslaget fra komiteen innebærer at flyindustrien skal dekke 13,5 millioner dollar, mens resten av de 71 millionene må tas over det amerikanske statsbudsjettet.

For å følge opp alle anbefalingene til UAT-ARC, anbefaler komiteen at det etableres en egen arbeidsgruppe, Piston Aviation Fuels Initiative (PAFI).

Hele rapporten kan lastes ned nederst i denne saken.

91UL – et aktuelt alternativ i Europa

I mellomtiden går småflybransjen i Europa videre med avgas 91UL som et alternativ for den store majoriteten av småfly som ikke behøver 100LL. I Sverige er det Hjelmco med sin 91-96UL som dominerer småflymarkedet, mens det i land som Tyskland, Storbritannia og Frankrike etableres utsalgssteder for Total 91UL. Totals 91UL har et litt mindre nedslagsfelt med tanke på motortyper enn Hjelmcos 91-96UL, men det er ventet at flere motortyper vil legges til i listen over godkjente motorer i løpet av kort tid.

Bruk av Hjelmcos og Totals blyfire besin er støttet av produsentene av småflymotorer såvel som av EASA – som bekrefter at det er tilstrekkelig med motorprodusentens godkjenning for å benytte 91UL eller 91-96UL.

Så langt er det ikke mulig å få kjøpt blyfri flybensin i Norge, men distribusjon er under utredning også her.

Se siste versjon av oversikt over flymotorer som kan benytte 91UL og 91-96UL samt EASAs Safety Information Bulletin om temaet som kan lastes ned nedenfor.

Powered by Labrador CMS