Avinor opplever en anstrengt økonomisk situasjon. De peker på flere årsaker til utfordringene. Foto: Avinor - Nordic Office of Architecture - Ivan Brodery

Økonomisk trøbbel for Avinor

- Vi forventer at den økonomiske situasjonen vil være anstrengt de nærmeste årene, også med de tiltakene som nå skisseres av eier, sier konsernsjef Abraham Foss.

Publisert Sist oppdatert

Avinor må gjøre grep for å bedre den økonomiske situasjonen fremover. 

– Trafikken er fortsatt på lavere nivåer enn før pandemien, og prognoser for fremtidig trafikkvekst indikerer at innhentingen vil ta lengre tid enn tidligere antatt. I tillegg har det vært en betydelig realnedgang i lufthavnavgiftene, som utgjør 50 prosent av Avinors inntekter, siden 2019, sier Abraham Foss i en pressemelding.

Der kommer det også frem at Samferdselsdepartementet har slått fast at den grunnleggende strukturen i selskapet skal bestå, men at de finansielle rammebetingelsene må styrkes. 

- Det verdsetter Avinor. Samtidig forventer vi at den økonomiske situasjonen vil være anstrengt de nærmeste årene, også med de tiltakene som nå skisseres av eier, sier Foss.

Ifølge Avinor vil det kreves en realøkning i luftfartsavgiftene og/eller endringer i andre finansielle rammebetingelser for å forsvare regnskapsførte verdier i lufthavn- og flysikringsvirksomheten. I konsernregnskapet per 30. september 2023 er det lagt til grunn at staten vil sikre finansielle rammevilkår som forsvarer regnskapsførte verdier. 

Flytrafikken er fortsatt ikke tilbake på nivåene før koronapandemien. Avinor opplyser at sammenliknet med de ni første månedene i 2019 er totalt antall passasjerer 10,1 prosent lavere i 2023. Flybevegelser ligger totalt syv prosent under 2019 for tilsvarende periode.

Avinor peker på en rekke årsaker til at den økonomiske situasjonen er anstrengt.I tillegg til en svakere inntekstutvikling nevnes også underregulerte lufthavnavgifter, endrede rammevilkår i form av bortfall av taxfreekvoter, og at det har tilkommet nye oppgaver med tilhørende kostnader. 

Samferdselsdepartementet har slått fast at regjeringen vil komme med tiltak som sikrer at passasjerer og flyselskaper fortsatt skal få et godt tilbud over hele landet og at ingen flyplasser skal legges ned. 

Powered by Labrador CMS