Nye sertifikatbestemmelser innført i Norge

De nye felleseuropeiske sertifikatbestemmelsene er i dag innført i Norge, nøyaktig to måneder på overtid. Dermed vil flygebesetningssertifikater som utstedes i Norge være gyldige i alle EASA-tilknyttede land uten videre heretter. Sertifikater utstedt etter JAR-FCL-reglene fram til 8. april 2013 vil ha samme status som de nye sertifikatene. Samtidig vil man ikke lenger kunne benytte de nasjonale sertifikatene for motorfly og helikopter utstedt i tråd med BSL C.

Publisert

De nye felleseuropeiske sertifikatbestemmelsene er i dag innført i Norge, nøyaktig to måneder på overtid. Dermed vil flygebesetningssertifikater som utstedes her til lands fra nå av være gyldige i alle EASA-tilknyttede land uten videre. Sertifikater utstedt etter JAR-FCL-reglene fram til 8. april 2013 vil ha samme status som de nye Part-FCL-sertifikatene. Samtidig vil man ikke lenger kunne benytte de nasjonale sertifikatene for motorfly og helikopter utstedt i tråd med BSL C.

Da regelverket ikke har vært igjennom alle trinnene i EØS-prosessen ennå, har Luftfartstilsynet (LT) valgt å innføre "Regulation on Aircrew" (forordning 1178/2011 og 290/2012) som nasjonal forskrift.

– Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer som gjennomfører forordning 1178/2011 og 290/2012 er nå vedtatt og trådt i kraft, forteller kommunikasjonsrådgiver Bjørn Erlandsen i LT til Flynytt.

Luftfartstilsynet har i dag publiserert en AIC som inneholder grunnleggende informasjon til de berørte partene i forbindelse med at dette nye felleseuropeiske regelverket nå tas i bruk i Norge.

Forskriften vil bli publisert på www.lovdata.no og Luftfartstilsynets nettsider www.luftfartstilsynet.no. På Luftfartstilsynets internettsider vil også fullstendig versjon av forordningen, samt AMC- og veiledningsmateriale bli publisert.

Virkning for luftsport og allmennflyging

Forordningen gjelder ikke såkalte Annex-II-fly, det vil i hovedsak si mikrolette fly og helikoptre, eksperimentelle luftfartøy og historiske luftfartøy, forutsatt at slike fartøy ikke benyttes i kommersiell lufttransport. Etter det Flynytt erfarer er det ikke publisert rettledende informasjon ennå som dekker hvordan førere av eksperimentelle luftfartøy og historiske luftfartøy skal forholde seg etter innføringen av Regulation on Aircrew.

For førere av seilfly og varmluftballong vil forordningen først innfases på et senere tidspunkt, senest innen 8. april 2015. Seilflygere og ballongførere er med andre ord fortsatt underlagt bestemmelsene i BSL C inntil videre.

– Luftfartstilsynet vil i løpet av en overgangsperiode fullføre arbeidet med tilpasning av gjeldende regelverk. I denne perioden vil det være forskrifter som regulerer områder som er omfattet av det nye regelverket, samt segmenter som faller utenfor. Luftfartstilsynet har valgt å la disse forskriftene gjelde parallelt med forskriften som gjennomfører nytt regelverk. Ved eventuell motstrid vil forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer gå foran de gjenstående nasjonale forskriftene, understreker Erlandsen.

Powered by Labrador CMS