Nye forskrift for lufttrafikkregler og prosedyrer

Luftfartstilsynet har 23. september 2014 vedtatt ny forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer (BSL F 1-1). Forskriften trer i kraft 13. november 2014. AIC-N 13/14

Publisert
Powered by Labrador CMS