Endring av teorieksamen for PPL/LAPL i Norge har fått flere til å sette kaffen i vrangstrupen. Nå må Luftfartstilsynet gjøre en ny, grundig vurdering av sin egen beslutning.

Ny vurdering av omstridt eksamensvedtak

Sterke reaksjoner på avgjørelse om at teorieksamen for småflysertifikater i fremtiden må avlegges på engelsk.

Publisert Sist oppdatert

Det er teori-delen av Private Pilot Licence og Light Aircraft Pilot Licence det er snakk om.

Saken får en ny vurdering etter en skarp protest fra Norges Luftsportforbund.

Ikke bare NLF har reagert på saken.

Stortingsrepresentant Erlend Larsen (H), som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen, har i et skriftlig spørsmål spurt om samferdselsministeren mener at dette er rimelig.

Krever nøye vurdering

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygard (Ap) har svart om lovligheten og gyldigheten av nyordningen som Luftfartstilsynet har sagt de vil innføre - uten at berørte parter over hodet er varslet eller har fått anledning til å uttale seg i sakens anledning.

I sitt svar skriver statsråden blant annet at han er kjent med Norges Luftsportforbunds henvendelse til Luftfartstilsynet angående gyldigheten av beslutningen.

Statsråden forventer at Luftfartstilsynet nøye vurderer denne.

Dermed må Luftfartstilsynet gjøre en ny, grundig vurdering av sin egen beslutning.

I et 18 siders kritisk brev til LT lister NLF opp en rekke temaer som forbundet mener strider med både norske lover og bestemmelser, såvel som EØS-avtalen i nyordningen Luftfartstilsynet ønsker å innføre.

Generalsekretær John Eirik Laupsa i NLF kommenterer svaret fra statsråden slik overfor Flynytt:

Mange prinsipielle brudd

– Vi hadde nok ønsket oss at ministeren satt foten ned for dette tiltaket allerede nå, fordi det etter vårt syn er klart at vedtaket bryter med sentrale saksbehandlingsprinsipper og materielle lovregler. Luftfartstilsynets argumentasjon endrer ikke på dette.

Laupsa sier videre at NLF tar til etterretning at Samferdselsdepartementet ikke har hatt mulighet til å vurdere de rettslige innvendingene på så kort tid.

– Vi merker oss uansett at samferdselsministeren har fått med seg vår henvendelse til Luftfartstilsynet, og det er bra å se at ministeren er helt klar på at han forventer at Luftfartstilsynet nøye vurderer den, sier generalsekretæren.

- Ideen virker ikke å være gjennomarbeidet, og skulle det bli slik at dette innføres, vil det få veldig store negative konsekvenser. Vår oppfatning er at det er gjort svært mange brudd på klare forutsetninger og krav til prosesser i måten denne saken er fremlagt på.

Klagesaken til behandling

- Hva er Luftfartstilsynets kommentar til innspillet fra NLF?

Til Flynytt svarer informasjonsavdelingen i Luftfartstilsynet slik:

- Luftfartstilsynet vil gjøre en grundig vurdering av NLF sitt innspill og vil i den forbindelse også vurdere gyldigheten av beslutningen. Behandlingen er i gang, og det er for tidlig å komme med en konklusjon i klagesaken.

- Hvorfor er ikke saken sendt på høring til involverte parter?

- Dette er en del av den vurderingen som skal gjøres og vil også bli svart ut når dette arbeidet er ferdig.

Embetsverket i Samferdselsdepartementet har følgende kommentar:

«Samferdselsdepartementet viser til at spørsmålet om hjemmel inngår i klagen fra Norges Luftsportforbund som nå er til behandling i Luftfartstilsynet. Utover dette viser vi til statsrådens skriftlige svar til Stortinget.»

Spørsmålet fra Erlend Larsen og Samferdselsministerens svar kan du lese HER.

Powered by Labrador CMS