Ny nasjonal luftfartsstrategi: Vil vurdere tiltak for å fremskynde innfasingen av null- og lavutslippsfly i Norge

- Det er for tidlig å friskmelde luftfarten ennå, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Publisert Sist oppdatert

- Det har vært etterlengtet å få en luftfartsstrategi på plass.

Det sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård da han fredag ettermiddag la frem den nye strategien.

– Luftfarten er viktig for folk i et langstrakt land som Norge, og den er viktig for næringslivet for å kunne skape muligheter i hele landet. Regjeringen ønsker å ta grep for å ivareta og utvikle norsk luftfart i fremtiden.

Strategien er på 170 sider og tar for en rekke sider av utfordringene luftfarten vil møte de neste årene.

En presset bransje

Nygård var tydelig på at luftfarten har vært under hardt press.

- Det er ingen tvil om at luftfarten har vært gjennom en krevende tid, og det er for tidlig å friskmelde den ennå. Ettervirkningene av pandemien, krigen i Ukraina og økte drivstoffpriser har aktualisert behovet for å se på rammevilkårene for utviklingen av norsk luftfart.

Strategien er organisert rundt fire hovedområder: Geografi, økonomi, klima/miljø og den sosiale dimensjonen (arbeidsrettigheter, lønn, konkurranse, etc., red. anm.) I tillegg inneholder strategien et kapittel om droner.

For å ta vare på befolkningens reisebehov over hele landet, kjøper staten flyruter, såkalte FOT-ruter, der det ellers ikke er kommersielt grunnlag. I perioden april 2022 til mars 2023 ble det brukt omkring 900 millioner kroner til dette formålet.

Venter på kortbanenettets gullalder

Nygård uttalte at han tror at kortbanenettets gullalder ennå ikke har kommet.

- Det er viktig med gode flyrutetilbud i hele landet til en overkommelig pris. Vi vil opprettholde alle dagens lufthavner og videreføre Avinor-modellen, sa han.

Det jobbes nå med en ny FOT-anskaffelse som skal gjelde fra 2024, og i denne vil regjeringen vurdere konkrete tiltak for å forbedre rutetilbudet .

Regjeringen vil også jobbe for en mer klima- og miljøvennlig luftfart. På kort sikt er CO2-avgiften og deltagelse i EUs kvotesystem de viktigste virkemidlene. Videre vil regjeringen stimulere til innfasing av bærekraftig flydrivstoff gjennom blant annet omsetningskrav. Regjeringen vil også jobbe for en utvikling av lav- og nullutslippsteknologi i luftfarten.

- Utslippene må ned for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Bransjen må omstilles, i dreining mot fly drevet av batteri eller hydrogen og økt bruk av bærekraftig flydrivstoff, sa samferdselsministeren, som var tydelig på at allerede i den førstkommende FOT-anskaffelsen, som skal gjelde fra 2024, vil han se på krav om lav- og nullutslippsteknologi.

- Vi vil også vurdere en mulig pilotutviklingskontrakt for å fremskynde innfasingen av null- og lavutslippsfly i Norge.

Ønsker fortsatt drone-vekst

Den mye omtalte dronevirksomheten har også fått sin plass i den nye luftfartsstrategien.

– Droner kan utføre stadig nye og mer komplekse oppgaver som gir flysikkerhetsgevinster, lavere kostnader, reduserte klimautslipp og mindre støy enn tradisjonell luftfart. Vi ønsker å sikre en fortsatt bærekraftig vekst av dronevirksomheten i Norge, og vil legge til rette for en forutsigbar tilgang til luftrom. Vår posisjon som foregangsland innen dronevirksomhet skal opprettholdes, sier Nygård, som avslutningsvis understreket at det aller viktigste er flysikkerheten.

Du kan lese mer om den nye luftfartsstrategien i neste Flynytt.


Powered by Labrador CMS