Norske ICAO-kart har kommet på lesebrett

De norske ICAO-kartene for 2012 har nå kommet på lesebrett og kan lastes ned gjennom appen Air Navigation Pro. En første sjekk av kartene viser at de byr på forbedringer sammenliknet med papirutgivelsen fra 2011, men viktigst av alt er at kartene nå finnes i digital form gjennom appen Air Navigation Pro.

De norske ICAO-kartene for 2012 har nå kommet på lesebrett og kan lastes ned gjennom appen Air Navigation Pro. En første sjekk av kartene viser at de byr på forbedringer sammenliknet med papirutgivelsen fra 2011, men viktigst av alt er at kartene nå finnes i digital form gjennom appen Air Navigation Pro.

Air Navigation Pro er en app utviklet av det sveitsiske foretaket Xample, og en av appens kjernefunksjoner er at den kan importere godkjente ICAO-kart fra en rekke land. Avinor har nå frigitt de norske ICAO-kartene for denne appen, samtidig som de har kunngjort at også andre app-utviklere på gitte vilkår kan få tilgang til kartunderlaget.

Air Navigation Pro finnes både for iPad og for Android-baserte lesebrett, og dermed er appen og karttilgangen plattformuavhengig.

Prisen for komplett Norges-kart er 266 kroner inkludert moms, og regningen får man på vanlig vis gjennom brukerkonto hos iTunes eller Android Market.

Godt førsteinntrykk

Etter å ha installert det norske ICAO-kartet på en iPad, er førsteinntrykket svært godt. Selv om kartet i bunn og grunn er det samme som et ICAO-papirkart med digital visning og følgelig mangler vektorisering, er gjengivelseskvaliteten meget god takket være en høyoppløselig grafikkfil. Man kan zoome inn på kartet og se detaljene like skarpt som om man kikket på et papirkart med lupe. Kartet er linket mot geografiske GPS-data internt i appen, slik at man til enhver tid kan se hvor man er.

Mens en del andre apper, eksempelvis SkyDemon og PocketFMS, utvikler sin egen kartgrafikk, benytter Air Navigation Pro seg av en kombinasjon av publiserte luftromsdata og grafiske eller digitale underlagskart. For land som ikke har frigitt sine ICAO-kart, vil man kunne laste ned gratiskart fra Open Street Map. Disse kartene har imidlertid ikke de detaljene man behøver for VFR-flyging, selv med tillegg av appens egne luftromsdata. Nettopp derfor er Avinors lansering av digitale kart så viktig: Med dette hjelpemiddelet sikrer man seg at man har oppdaterte kart fra offisielle kilder, samtidig som man har alle fordelene av en navigasjonsapp med tanke på flygeplanlegging og situasjonsbevissthet.

Filtrering av data

Selve kartdataene kan ikke filtreres – som nevnt handler det om digital visning av et papirkart. Til tross for at det gjør kartet informasjonstett, gir det også en viss trygghet å vite at man ikke i vanvare har skrudd av data man trodde man ikke behøvde for den aktuelle flygingen.

Air Navigation Pro viser som sagt luftromsdata som luftromsgrenser, flyplasser, navigasjonshjelpemidler med videre uten at ICAO-kartet er installert. Derfor er det nyttig å kunne skru av alle elementene hver for seg gjennom ulike filtersettinger, slik at man slipper å plages av dobbelt opp med tekst og symboler. Merk dog at det å filtrere bort data som flyplasser eller rapporteringspunkter, gjør at man ikke kan legge dem direkte inn i en flygeplan lenger. Derfor må man enten leve med noe dobbeltinformasjon under planlegging, eller man kan legge opp egne brukerpunkter (user waypoints) for de punktene man faktisk skal benytte på en tur. Sistnevnte er uansett enkelt da det bare er å peke på et punkt på ICAO-kartet og deretter opprette det som brukerpunkt.

Flynytt kommer tilbake med en stor test av kartet sammen med appen i august-nummeret av Flynytt.

Powered by Labrador CMS