Korona-viruset:

TILBAKE I LUFTEN: Det åpnes nå opp for utøvelse av flere. luftsportsgrener.

Norges Luftsportforbunds korona-guide: Disse kan fly

Det er viktig å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for din aktivitet!

Publisert

Etter at det brått med slutt på all luftsportsaktivitet fredag 13. mars, har det endelig blitt mulig for mange å komme seg i luften igjen. 

Idrettspresident Berit Kjøll har bedt alle særforbund om å lage «koronavettregler» for de aktivitetene de organiserer. Norges Luftsportforbund publiserte sine regler før helgen. 

Der går det frem at Luftfartstilsynets restriksjonsområde, som gjelder VFR- og skoleflyging i hele Norge, begrenser mange av NLFs aktiviteter, men gjennom tett dialog med luftfartsmyndighetene og Avinor Flysikring, har følgende lempelser og muligheter nå kommet på plass: 

 • Motorflyging, sportsflyging og seilflyging

  • Du må ha individuell forhåndstillatelse (PPR) til bruk av luftrommet. Alle kan søke, og prosedyren finner du i NOTAM. Sjekk NOTAM før du søker. 

  • Skriv i søknaden luftfartøyets registrering, formålet med flyvningen, samt når, hvor og i hvilket luftrom du skal operere slik at Avinor Flysikring kan vurdere operasjonen opp mot tilgjengelig kapasitet. Dersom du er fleksibel på tidspunktet du kan fly, oppgi dette i søknaden.

  • Husk at det er den til enhver tid gjeldende kapasitet hos lufttrafikktjenesten som er styrende for hvorvidt du får PPR. 

  • Les mer om forhåndstillatelser her.

 • Hang-, para- og speedglider (HPS): Luftfartstilsynet har gjort vedtak om at det gis særskilt tillatelse til flyging med hang- og paraglider i ikke-kontrollert luftrom i tråd med godkjent sikkerhetssystem på visse vilkår. Les mer her

 • Ballongflyging: Utøverne har fått en tillatelse til å operere i ikke-kontrollert luftrom fram til 13. april. Nærmere informasjon her.  

 • Modellflyging: Modellflyging eller flyging med droner innenfor synsrekkevidde er ikke omfattet av restriksjonsområdet. 

 • NLFs Flytjeneste (motorfly): En egen ordning gjelder for NLFs Flytjeneste. Korpsene har direkte dialog med NLFs Flytjeneste i saken.

Det er viktig å sette seg inn i hvilke særskilte regler som gjelder for utøvelse av din luftsportsgren. 

NLF opplyser også at de jobber for ytterligere lempelser og fjerning av restriksjonsområdet så snart som mulig. 

Powered by Labrador CMS