REGELVERK:

FORULYKKET: 13 personer mistet livet i Turøy-ulykken.   Ulykken førte for alvor flysikkerheten knyttet til helikopterturene til og fra oljeplattformene i Nordsjøen på  dagsorden.
FORULYKKET: 13 personer mistet livet i Turøy-ulykken. Ulykken førte for alvor flysikkerheten knyttet til helikopterturene til og fra oljeplattformene i Nordsjøen på dagsorden.

Norge har sagt ja til over 11 000 EU-direktiver. Nå sier vi for første gang nei

Regjeringen sier nei til å innføre EUs tilleggsregler for offshore helikopteroperasjoner. Det er ventet at regjeringen vil vedta et nytt norsk regelverk som fanger opp de positive sidene av forordningen.

Publisert Sist oppdatert

Norge innfører ikke EUs tilleggsregler for offshore helikopteroperasjoner. 

- Regjeringen vil ivareta og videreutvikle det høye sikkerhetsnivået i helikoptervirksomheten i Nordsjøen. Jeg er trygg på at det er en god løsning for Norge at vi ikke innfører EUs tilleggsregler for offshore helikopteroperasjoner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding

Historisk nei

Regjeringens beslutning er i samsvar med Luftfartstilsynets anbefaling om at regelverket ikke bør innføres.

Hvis man derimot hadde valgt å innføre regelverket kunne et hvert helikopterselskap som er registrert i et EU-land konkurrert om kontrakter på norsk sokkel, skriver BT.

Siden 1994 har Norge ifølge Aftenposten innført mer enn 11 000 EU-direktiver. Det er første gang vi sier nei til å innlemme et EU-regelverk i EØS-avtalen.

SIER NEI: Regjeringen vil ikke innføre det mye omtalte EU-regelverket for offshore helikoptertrafikk.
SIER NEI: Regjeringen vil ikke innføre det mye omtalte EU-regelverket for offshore helikoptertrafikk.

- Særlige risikofaktorer på norsk sokkel

Regjeringen skriver i pressemeldingen at direktivet faller utenfor EØS-avtalens geografiske virkeområde, og dermed ikke er EØS-relevant.

Samferdselsministeren understreker at han har stor tillit til sikkerhetsarbeidet som foregår på et europeisk nivå.

- Samtidig er det slik at Norge har særlige risikofaktorer på sokkelen. Jeg er opptatt av at det skal føres tilsyn basert på lokalkunnskap om vær, topografi og andre forhold, sier han.

Nytt norsk regelverk på vei

Av pressemeldingen går det frem at selv om forordningen ikke tas inn i EØS-avtalen, er det ventet at regjeringen vil vedta et nytt norsk regelverk som fanger opp de positive sidene av forordningen.

Det nye regelverket vil samtidig åpne for supplerende norske regler og for at Luftfartstilsynet fortsatt skal sertifisere og drive tilsyn med all helikoptertransport til og fra norsk kontinentalsokkel.

 Solvik-Olsen trekker blant annet frem Turøy-ulykken, der 13 personer omkom da et Airbus Helicopter H225 LP på vei fra Gullfaks B i Nordsjøen til Bergen lufthavn på Flesland mistet hovedrotoren og styrtet.

- Den forferdelige helikopterstyrten ved Turøy var en tragisk påminnelse om at ulykker brått kan ramme. Jeg vet at oljemiljøet er opptatt av at sikkerhetsarbeidet videreføres med full kraft, og at alle regler og rutiner skal ta hensyn til norske forhold og den kompetansen som våre fagmiljøer har utviklet, sier han.

Glede blant oljearbeiderne

Nyheten om at Norge sier nei til det omstridte EU-direktivet blir godt mottatt av både oljearbeidere og politikerne som har jobbet mot det. 

– Det er gledelig nytt hvis vi opprettholder norsk tilsyn og kontroll med offshore helikopteroperasjoner. Jeg føler meg trygg på at mange oljearbeidere er glade for dette. Engasjementet mot dette har vært stort over tid, sier Industri Energis helikopterekspert Henrik Solvorn Fjeldsbø til Stavanger Aftenblad.

Powered by Labrador CMS