Norden sterkt representert

NLFs president Otto Lagarhus ble valgt som medlem av FAI Executive Board (styre) og presidenten i Svenska Flygsportförbundet, John Grubbström, ble valgt som ny FAI president under FAIs General Conference som ble avholdt i Dublin i oktober. Norden har dermed to av syv valgte posisjoner i FAIs ledelse. FAIs generalsekretær Stephane Desprez inngår i tillegg som medlem av styret.

Publisert

NLFs president Otto Lagarhus ble valgt som medlem av FAI Executive Board (styre) og presidenten i Svenska Flygsportförbundet, John Grubbström, ble valgt som ny FAI president under FAIs General Conference som ble avholdt i Dublin i oktober. Norden har dermed to av syv valgte posisjoner i FAIs ledelse. FAIs generalsekretær Stephane Desprez inngår i tillegg som medlem av styret.

Det lå spenning i luften under valget av ny president etter franske Pierre Portman, som hadde sittet ut sine tre toårs perioder, og dermed ikke kunne gjenvelges. Valget sto mellom to kandidater, John Grubbström og Robert (Bob) Henderson, New Zealand. Bob Henderson som har vært medlem av FAI Executive Board de siste to årene og president i FAIs seilflykommisjon i mange år, stilte dermed med sterk FAI erfaring. Det var nok mange som trodde at Grubbström, som ikke har den samme erfaringen, skulle få problemer med å slå ut Henderson. Ved opptellingen av stemmene viste det seg at forsamlingen nok ønsker nytt blod inn i ledelsen og ga Grubbström hele 215 stemmer, mot Hendersons 147 stemmer.

John Grubbström, som er lege av profesjon, har hatt sertifikat for ballongflyging siden 1974, deltatt i en rekke ballongmesterskap og fløyet i mer enn 20 land. Han har vært president i det svenske forbundet siden 1985.

Til de seks plassene i FAI Executive Board var det hele elleve kandidater å velge mellom. Av de sittende styremedlemmene var det bare Willi Arpagaus, Sveits som ikke ønsket gjenvalg. Ved opptellingen av stemmene etter første valgrunde viste det seg at Norges kandidat, Otto Lagarhus, fikk det høyeste antallet stemmer av samtlige, hele 256 stemmer, en stemme mer enn Alvaro de Oreleans-Borbon, Spania. Oreleans-Borbon, som foruten å være aktiv seilflyger og i nært slektskap med kongen av Spania, er et meget respektert mangeårig medlem av FAI Executive Board. At Otto Lagarhus, som ny kunne slå han kom nok av at Otto hadde hatt to meget vellykkede presentasjoner av saker under konferansen.

Fem av kandidatene fikk tilstrekkelig antall stemmer i første valgomgang til å bli valgt. Ved omvalg blant de resterende seks kandidatene gikk Beat Neuenschwander, Sveits av med seieren. Sammen med Grubbström og Lagarhus er han en av tre nye i ledelsen. Det var gjenvalg for de øvrige fire.

Det nye FAI Executive Board for 2010 – 2012 består av (bildet f.v.) Beat Neuenschwander, Sveits, Jonghoon Lee, Sør-Korea, Robert E. Clipsham, Canada, FAI president John Grubbström, Sverige, Otto Lagarhus, Norge, Alvaro de Orleans-Borbon, Spania og Robert Henderson, New Zealand.

Powered by Labrador CMS