NLF GODKJENT SOM NOTAM-KILDE

Avinors AIS/NOTAM-kontor har blitt sertifisert etter ISO-standarden, og i denne sammenhengen stilles det nå strengere krav til informasjonskildene for NOTAM. Norges Luftsportforbund (NLF) har nå blitt godkjent som én av en håndfull pålitelige kilder. Nøkkelpersonell hos NLF har avsluttet den nødvendige opplæringen hos Avinor slik at organisasjonen kan formidle NOTAM-informasjon på en korrekt måte.

Publisert

I praksis innebærer dette at fly- og luftsportsklubber tilsluttet NLF må søke om NOTAM via NLFs sekretariat. Dermed blir informasjon og uttrykksmåte standardisert og kvalitetssikret slik at flygende personell får mest mulig presis informasjon.

Krav til utstedelse av NOTAM

– Når skal NOTAM utstedes?

– Dette kommer litt an på hvilken aktivitet vi snakker om og hvor aktiviteten skal skje. (Se tabell, red. anm.) Bruk av luftsportsområder som vi nå får flere av i osloområdet i april 2011 utløser ikke automatisk krav til utstedelse av NOTAM. Det er likevel krav om at lufttrafikktjenesten (LTT) varsles dersom aktivitet skal skje i kontrollert luftrom, og selv i G-luftrom sier forskriftene at man bør varsle LTT om planlagt aktivitet. LTT anses som ”luftromseier” av kontrollert luftrom, og det er viktig å være klar over at tillatelse til aktivitet i denne typen luftrom uansett må være innhentet før NLF sender over informasjon til NOTAM-kontoret. Ved de fleste større arrangementer og organisert virksomhet som konkurranser skal man i tillegg utstede NOTAM. For seilflyging stilles det dessuten noen konkrete krav i henhold til BSL F 1.1 (kapittel 7), forteller John Eirik Laupsa, ansvarlig for luftroms- og anleggssaker i NLF.

– Hvordan skal NOTAM utstedes?

– Avinors AIS/NOTAM-kontor vil lage et PDF-skjema som NLF vil publisere på sin hjemmeside og på Flynytts nettside så snart det kommer. Skjemaet kan fylles ut på nett og utløser automatisk en e-post til post@nlf.no. NLFs sekretariat vil formidle NOTAM-forespørselen til aktuell fagsjef eller aktivitetsansvarlig som så kvalitetssikrer informasjonen før den videresendes til AIS/NOTAM, avslutter Laupsa.

Luftsport

Aktivitet som utløser krav til NOTAM

Fallskjerm

ICAO sier at NOTAM skal utstedes ved en ”major event”. Dette er i Norge definert som minst ti hopp per dropp eller mer enn ti løft, uansett luftromsklasse.

Hanggliding og paragliding

Ved større organiserte aktiviteter.

Mikro- og motorflyging

Ved konkurranser og større samlinger/aktiviteter skal det utstedes NOTAM.

Modellflyging

Ved større arrangementer på steder det normalt ikke er modellflyaktivitet skal det utstedes NOTAM.

Seilflyging

Ved større arrangementer skal det utstedes NOTAM, f eks de større arrangementene på Vågå/Frya. Forøvrig i henhold til BSL F 1.1 (kapittel 7).

Ballong

Ved større aktiviteter skal det utstedes NOTAM samt dersom oppstiging skal skje fra Restricted Areas som Kontraskjæret i Oslo.

Powered by Labrador CMS