Corona-viruset:

PÅ BAKKEN: Flyene må, i hvert fall inntil videre, belage seg på mye tid  i hangaren de neste par ukene. Foto: Pixabay
PÅ BAKKEN: Flyene må, i hvert fall inntil videre, belage seg på mye tid i hangaren de neste par ukene. Foto: Pixabay

NLF: - Har fått en rekke reaksjoner på stansen av luftsportsaktivitet

Lørdag opplyser forbundet at de har tatt kontakt med Norges Idrettsforbund, som skal ta opp saken i et møte i beredskapsgruppen søndag morgen.

Publisert Sist oppdatert

Fredag ble det bestemt at all luftsportsaktivitet avlyses inntil videre for klubber tilsluttet Norges Luftsportforbund (NLF) og dets medlemmer

Grunnen til dette er kampen mot det smittsomme korona-viruset. NLF slo fast at«helsemyndighetenes føringer» og NIFs anmodning om at «all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning» innebærer et slikt omfattende tiltak. 

Fått mange reaksjoner

Forbundet opplyser lørdag at de har mottatt en rekke spørsmål om hva som er grunnlaget for å trekke denne konklusjonen, og hvordan meldingen skal tolkes av medlemmer og klubber.

NLF sier at de derfor har tatt kontakt med Norges Idrettsforbund for å få en ytterligere tydeliggjøring av hva som omfattes av formuleringen «..all idrett, treninger, og konkurranser opphører med umiddelbar virkning».

- Norges Idrettsforbund tar saken opp i møte i sin beredskapsgruppe søndag morgen. Inntil videre gjelder derfor det som tidligere er sendt ut. Ny informasjon vil følge søndag formiddag, skriver de.  

Nytt notat om situasjonen

Lørdag valgte forbundet å gå ut med et notat der de redegjør for hva som ligger bak avgjørelsen.

Der skriver de at grunnlaget for meldingen NLF sendte ut i går er Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020, som er fattet med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd. Ordrett sitert innebærer det blant blant annet «forbud mot/stenging av (…) organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs».

NLF skriver videre at forbundet finner det klart at virksomhet som skjer innenfor rammene av et idrettslag – herunder en flyklubb/luftsportsklubb – omfatter begrepet «organisert idrettsaktivitet».

Slik NLF tolker Helsedirektoratets vedtak, vil dette som et minimum innebære at:

• bruk av luftfartøy eller annen flygende innretning som er eid eller operert av en flyklubb/luftsportsklubb ikke kan finne sted

• bruk av klubblokaler eller andre luftsportsanlegg som en klubb har råderett over ikke kan finne sted

• gjennomføring av skole- eller treningsaktivitet som en klubb er ansvarlig for (eksempelvis skoling innenfor en klubbeid DTO) ikke kan finne sted

- Det kan tenkes unntak fra ovennevnte utgangspunkt for virksomhet av samfunnskritisk karakter (NLFs Flytjeneste). Dette vil NLF utrede og komme tilbake til.

Kommer med henstilling til utøvere og klubber vedrørende aktivitet som ikke er omfattet av vedtaket

Videre heter det at utover den virksomhet som etter NLFs tolkning av Helsedirektoratets vedtak er forbudt, henstiller NLF til at også annen flyging avlyses så lenge myndighetenes vedtak og oppfordringer gjelder.

Momenter av varierende vekt for NLFs henstilling – avhengig av luftsportsaktivitet – er:

• Den meget omfattende lukkingen av andre institusjoner, som skoler, andre utdanningsinstitusjoner, treningssentre mv. som beskrives av statsministeren som de mest inngripende i landets historie i fredstid.

• Helsedirektoratets anmodning om at man skal «unngå reiser som ikke er strengt nødvendig»

• Oppfordringen om at alle i størst mulig grad holder seg hjemme

• Dersom uhellet skulle være ute innenfor luftsport – en aktivitet som statistisk har markant høyere risiko enn dagliglivets risiko – kan det innebære en ytterligere belastning på et overbelastet helse- og redningsvesen. NLF viser til det reelle i denne risikoen ved at det allerede i går skjedde en tragisk luftsportsulykke med fatal utgang.

• Folkehelseinstituttets anbefaling om at man minst bør være 1 meter unna en annen person, hvilket er vanskelig om man er mer enn én person i cockpit

• Folkehelseinstituttets påpekning av smittefare i bil

• Ny forskning som viser at det robuste koronaviruset trolig lever i tørt miljø i mange døgn, kan virvles opp i luften igjen og spres til alle flater i et rom (herunder også en cockpit).

• Statistiske analyser som viser betydningen av kraftige «social distancing»-tiltak på et tidlig tidspunkt

• Rettslig usikkerhet om klubbenes økonomiske ansvar for eventuelt utilstrekkelige smitteverntiltak på klubbens materiell og anlegg

- NLF vil fortløpende vurdere situasjonen og ber om forståelse for at det vil kunne komme justeringer av kursen i tiden fremover, avslutter de.

Flynytt følger situasjonen.

Powered by Labrador CMS