ELFLYGING:

NORGES FØRSTE ELEKTRISKE MOTORFLY: LN-ELA ankom Norge våren 2018. Det jobbes nå får at maskinen i årene som kommer vil få følge av flere elektriske fly.
NORGES FØRSTE ELEKTRISKE MOTORFLY: LN-ELA ankom Norge våren 2018. Det jobbes nå får at maskinen i årene som kommer vil få følge av flere elektriske fly.

Nå skal Luftfartstilsynet og EASA samarbeide om å gjøre Norge til elflyenes eldorado

Norge blir europeisk satsingsområde for elektrisk luftfart.

Publisert

Luftfartstilsynet og det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) har inngått en forpliktende avtale som har som mål å få fortgang i arbeidet med elektrifisering av luftfarten, skriver Luftfartstilsynet på sine nettsider.

Der kommer det frem at bakgrunnen for avtalen er Norges godt utbygde regionalnett, noe som gjør at landet anses som det ideelle området for å satse på elfly. I tillegg understrekes det at Norge er et land der det er en høy grad av vilje til å finne fremtidsrettede løsninger blant myndigheter, luftfartsaktører og i markedet for øvrig. 

AVTALE: Administrerende direktør hos EASA Patrick Ky og luftfartsdirektør Lars Kobberstad signerte tirsdag en avtale der de ble enige om å satse på elektrifisering av luftfarten. Foto: Luftfartstilsynet
AVTALE: Administrerende direktør hos EASA Patrick Ky og luftfartsdirektør Lars Kobberstad signerte tirsdag en avtale der de ble enige om å satse på elektrifisering av luftfarten. Foto: Luftfartstilsynet

– Vi ser dette som et sentralt grep for at vi skal lykkes med de tydelige nasjonale ambisjonene vi har i omstillingen til lav- og nullutslipp i luftfarten. Vi opplever EASA som meget engasjert i dette bilaterale samarbeidet og at Norge kan bli et tyngdepunkt i utviklingen. Det er også en ambisjon at dette initiativet skal bre om seg til å inkludere andre nasjoner med tilsvarende motivasjon, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Også samferdselsminister Jon Georg Dale er positiv.

– Vår omfattende lufthavnstruktur gjør Norge ideelt for innfasing av ny teknologi i luftfarten, og vi er allerede i front på flere områder. Regjeringen vil legge til rette for en utvikling som kan åpne for en enda mer fremtidsrettet luftfart. At EASA og Luftfartstilsynet nå har inngått en avtale som gjør Norge til en spydspiss i arbeidet med elektrifiseringen av luftfarten, er svært gledelig. Jeg tror vi vil ha mye å bidra med, sier samferdselsministeren.

Avtalen har ambisjoner om å levere resultater på følgende områder:

  • Legge til rette for utvikling, testing og godkjenning av ny teknologi for både fly og infrastruktur
  • Utvikle en arena for innovasjon som bidrar til økt samarbeid
  • Bidra til raskere regelverksendringer innen alle luftfartsområder etter hvert som teknologien utvikles og modnes
  • Legge til rette for samarbeid om forskning og utvikling
  • Bidra med veiledning til utviklere av ny teknologi og konsepter på utvalgte områder
  • Kartlegge og synliggjøre økonomiske virkemidler og insentiver for samarbeidsparter
  • Identifisere potensielle hindringer i utviklingen
  • Kartlegge virkninger og konsekvenser som elektriske fly har på hele luftfartssystemet. Dette innebærer konsekvenser for infrastruktur, kompetanseutvikling, luftromsstruktur, utdanning av personell, ny rutestruktur mm.
  • Kilde: Luftfartstilsynet
Powered by Labrador CMS