Nå skal angrepsvinkelindikatorer inn i allmennflyging

Angrepsvinkelindikatorer er nesten fraværende i småfly. En amerikansk sikkerhetskomité for allmennflyging har nå slått fast at denne typen indikatorer snarest mulig bør inn i småflyflåten for å redusere antall steilingsulykker.

Indikatorene er mest kjent som AoA-indikatorer (Angle of Attack indicators) og har stor utbredelse i jagerfly. Allmennflygere har derimot vært vant til å bruke hastighetsmåleren for å få en indikasjon på hvor stor avstand man har til steiling til enhver tid under flyging.

– For å redusere risiko for utilsiktet steiling som leder til ulykker med tap av kontroll, bør allmennflygingsmiljøet installere AoA-baserte systemer som gir bedre innsikt i margin for steiling, konkluderer rapporten som er laget av en arbeidsgruppe bestående av representanter for det amerikanske luftfartstilsynet FAA og interesseorganisasjonen AOPA.

Problemet ved å benytte fartsmåler som indikator på steilingsmargin er at hastigheten gjennom lufta er en tvetydig indikasjon på om man er i nærheten av å steile. Selve begrepet steilefart bidrar til forvirringen i det mange flygere antar at man må under en viss hastighet for å steile. Til tross for at dette i mange tilfeller er korrekt, kan steiling i prinsippet skje i en hvilken som helst hastighet: Det er nemlig bare når angrepsvinkelen blir for stor at et fly steiler – noe den kan bli i en rekke ulike hastigheter, avhengig av sving (g-belastning), flyets aktuelle vekt og andre parametere. Ergo er det kun en AoA-indikator som kan gi flygerne den informasjonen man faktisk trenger for å holde seg unna steiling.

AoA bør implementeres så bredt som mulig

Rapporten går langt i å insistere på at AoA skal inn over alt:

– GA-miljøet bør dra all mulig nytte av fordelene knyttet til bevissthet rundt steilingsmargin som AoA-systemer gir. For å få GA-miljøet til å forstå sikkerhetsfordelene knyttet til AoA, bør FAA og småflyindustrien gjennomføre en opplæringskampanje. Småflyprodusentene bør jobbe for å utvikle konstnadseffektive AoA-installasjoner for nye fly såvel som fly som allerede er i produksjon. Eiere og operatører av fly bør bli oppmuntret til å installere AoA-systemer, slår rapporten fast.

FAA med tommelen opp for installasjon uten STC

Allerede for to år siden ga FAA tommelen opp for å installere visse AoA-systemer uten supplementtypesertifikat (STC). De valgte å definere installasjon av en rekke AoA-systemer som en ubetydelig endring ("minor change"), slik at alle flyeiere i prinsippet kan få glede av teknologien uten videre.

EASA er ventet å følge etter i løpet av kort tid:

– EASA is aware of the FAA initiative and the Agency plans to publish a FAQ on the GA page on the EASA web site to provide guidance on such installations. If the mod complies with the guidance, it could be classified as minor, sier kommunikasjonsrådgigver Jeremie Teahan til Flynytt.

Hele rapporten fra FAA/AOPA kan lastes ned her.

Powered by Labrador CMS