Nå kan NLF-flygere få Avinors ID-kort

Allmennflygere som er medlem av NLF og som har behov for adgang til Avinors lufthavner uten å bli eskortert, kan nå få Avinors ”multisite ID-kort”.

Publisert

Allmennflygere som er medlem av NLF og som har behov for adgang til Avinors lufthavner uten å bli eskortert, kan nå få Avinors ”multisite ID-kort”.

NLF har siden 2012 vurdert å bli såkalt rekvirent for Avinors ID-kort, men det er først nå i sommer at forbundet har tatt skrittet ut.

Det å kunne passere inn og ut av Avinors småflyparkering uten å bli geleidet av vakter blir mer og mer relevant: PFLY-kortet, som gir adgang til et stort antall Avinor-lufthavner utenfor åpningstid luftveien, gir foreløpig ikke adgang til inn- og utpassering på bakken. Her kan derimot et multisite ID-kort være til hjelp, i hvert fall hvis det er snakk om en flyplass man besøker på regelmessig basis.

Gardermoen flyklubb og organisasjonen AOPA Norway er blant dem som i flere år har hatt en liknende rekvisisjonsrolle.

files/content/news/SAN0118 small.jpg– Det er på tide at NLF følger etter, nå som blant annet PFLY-ordningen er godt i gang og det ble klart at 2015-utgaven av kortet ikke inkluderer inn- og utpassering. Det kan dessuten være en fordel hvis vi i småflymiljøet slipper å bry sikkerhetspersonellet hver gang vi skal inn til eller ut fra flyet. Særlig gjelder dette flyplasser man har base på eller besøker jevnlig, sier primus motor for ordningen, Santiago Amengual, som er konstituert fagsjef motorfly i NLF.

Krever bakgrunnssjekk

I motsetning til PFLY-kortet som kan fås av alle med flysertifikat, krever multisitekortet uttømmende politiattest og bakgrunnssjekk gjennomført av Luftfartstilsynet. Kandidatene må også gjennomføre sikkerhetskurs. – Kursene kan man gjennomføre på NLFs kontorer i Oslo sentrum eller på en av Avinors flyplasser, forklarer Amengual. – Men det er viktig å starte med politiattesten først, og deretter bestille bakgrunnssjekk hos Luftfartstilsynet. Ellers kan man risikere å utføre kurs som man eventuelt ikke får noen direkte nytte av, sier Amengual og understreker at listen må henge så høyt som den gjør på grunn av felleseuropeiske og nasjonale krav til security på lufthavner.

Småflymiljøet har spurt seg om hvorfor man ikke kan slå sammen multisitekort og PFLY-kort, slik at man slipper å gå rundt med en hel kortstokk rundt halsen.

– Vi har ikke gitt opp dette ennå, så kanskje vi kommer dit senere en gang. Men nettopp det at kravene til de ulike kortene er så vidt forskjellige kan forklare at det ikke er gjort i en håndvendig for Avinor å slå sammen disse to tillatelsene, sier Amengual.

Ikke nødvendig for vanlig besøk

– Det er også viktig å understreke at det ikke på noen måte er noe krav til småflygere om å ha et multisite-kort for å besøke Avinor-flyplasser. Multisite-kortet er derimot et verktøy for de som bruker en eller flere flyplasser ofte og som gjerne har behov for adgang når flyplassen ikke har eskorteringsmulighet, for eksempel når den er stengt for ikke-flygende, forteller Amengual.

På grunn av bakgrunnssjekken kan det ta tre-fire uker å få utstedt kortet.

NLF har laget en introduksjonsguide til hvordan man går fram for å få multisite ID-kort.

Bildet over: Santiago Amengual med ID-kort for inn- og utpassering av Avinors lufthavner. Foto: Privat

Les også: PFLY-kortet kommer du fortsatt ikke utenom for å lande og ta av utenom åpningstid.

Powered by Labrador CMS