Nå kan mobilen stå på mens du flyr

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA har nå fjernet det generelle påbudet om at mobiltelefoner må være skrudd av eller satt i "flymodus" under landing og avgang. Gitt at flyselskapene gjør nødvendige tilpasninger, kan de velge å tillate at mobiltelefoner og nettbrett har kontinuerlig kontakt med bakkestasjoner eller trådløse nettverk under hele flyturen.

Publisert

De nye bestemmelsene gjelder alle former for portable elektroniske enheter, på EASA-språk kalt "PED" for "Portable Electronic Devices", eksempelvis nettbrett, smarttelefoner, laptoper, lesebrett eller MP3-spillere. Forbudet mot å benytte slike enheter går langt tilbake i tid, men i 2013 innførte EASA nye regler som åpnet for at man kan bruke PED-er gjennom hele flygingen så lenge de er i "flymodus", det vi si så lenge de ikke har radiosender og -mottaker aktivert.

EASA ønsker å bidra til at flypassasjerer får samme frihet som passasjerer ombord andre transportformer, eksempelvis tog. Fra 26. september 2014 åpner derfor EASA for at flyselskapene kan tillate flypassasjerer å bruke PED-er gjennom hele flygingen, også når de står i sendemodus.

Det er opp til hvert enkelt flyselskap om de vil ta i bruk den nye muligheten som regelverket gir. Flyselskapene må gjennomgå en evalueringsprosess som skal bekrefte at flyene ikke på noen måte blir forstyrret av sendesignalene fra påslåtte PED-er. Avhengig av evalueringen, vil flyselskapene i større eller mindre grad kunne benytte mulighetsrommet i regelverket. Dermed vil reglene for hvorvidt man kan ha PED-ene på i sendemodus i de ulike fasene av flygingen kunne variere fra flyselskap til flyselskap, og fra flytype til flytype innenfor samme selskap.

PED kan også brukes ombord i allmennfly

EASAs nye regelverk er myntet på fly i kommersielle operasjoner, men fra 28. oktober i år trer EASAs driftsbestemmelser for ikke-kommersielle operasjoner med enkle luftfartøyer (Part-NCO) i kraft i Norge. Part-NCO har egne gjennomførings- og samsvarsregler for bruk av PED ombord i småfly. Disse fastslår at det er fartøysjefen som bestemmer når PED-er kan være påslått under flight, basert på en vurdering av om bruken kan tenkes å ha innvirkning for flysikkerheten.

files/content/news/Ipad.jpgPart-NCO peker på at bruk av PED kan gi interferens til småflyenes avionikk og elektronikk, og at det sikreste alternativet derfor er å ikke bruke PED mens man flyr. Samtidig er det altså fartøysjefen som skal foreta vurderingen i hvert enkelt tilfelle: Dersom han eller hun ikke finner at bruk av PED innebærer en sikkerhetsrisiko for den aktuelle flygingen med det aktuelle luftfartøyet, er regelverket ikke til hinder for at enhetene brukes – selv i sendemodus.

De nye retningslinjene for kommersiell lufttransport så vel som Part-NCO er begge en solid indikasjon på at de europeiske flysikkerhetsmyndighetene innser at mobile enheter har kommet for å bli, og at de ikke representerer en så stor sikkerhetstrussel at de må forbys. Amerikanske flysikkerhetsmyndigheter har tvert i mot identifisert de fordelene den nye teknologien gir for allmennflygingen: Etterhvert som nettbrett med apper som tar i mot værdata fra ADS-B-systemet har bredt om seg i USA, har amerikanske myndigheter sett at antallet værrelaterte ulykker er kraftig redusert. På kun tre år snakker man om en reduksjon i denne typen ulykker innenfor GA-segmentet på hele 40 prosent. Dette kan være en indikasjon på at det kan være farligere å fly uten en påslått PED enn med.

Powered by Labrador CMS