Nå kan du fly fra utlandet til Rygge uten taksetull

Tollvesenet etablerer en ordning som gjør det mulig å fly inn med småfly fra utlandet til det nye GA-området på Rygge uten å ta takseomveien via hovedterminalen på flyplassen, så fremt flyet ikke bringer med tollpliktige varer. Dermed slipper man ulempene med handlingprosedyrer og -gebyrer. Ordningen kom på plass etter initiativ fra Norges Luftsportforbund (NLF) og trer i kraft 10. juli.

Publisert

Fram til desember 2014 kunne småflygere som kom fra utlandet uten varer å fortolle bruke meldeordningen via toll- og avgiftsdirektoratets desk dersom de skulle til det daværende flyklubbområdet på plassen. Andre gjestende fly måtte be om forhåndstillatelse til å parkere ved hovedterminalen, noe som utløste krav om tvungen handlingavgift for ekskortering inn og ut av terminalbygget, slik at piloten kunne passere tollens grønne eller røde felt.

Etter en endring av tollforskriften i desember i fjor og fram til nå har absolutt alle småfly som kommer fra utlandet vært pålagt å takse til hovedterminalen for handling og tollbehandling, før flyene takses videre til det nye GA-området på nordvestre del av flyplassen. På grunn av begrenset kapasitet hos handlingselskapet, har ankomster fra utlandet måttet melde fra minst et døgn i forveien.

files/content/news/ProfilSanti.jpg– Dette var en dårlig løsning for småflygerne av flere grunner. For det første måtte man booke handlingkapasitet i svært god tid for å bli tatt hånd om når man ankommer. For det andre førte handlingen til et betydelig handlinggebyr, og for det tredje innebærer det ekstra bevegelser på kryss og tvers av rullebanen som bare er til operativt bryderi, forklarer fagsjef motorfly i Norges Luftsportforbund, Santiago Amengual.

God dialog med tollvesenet

Allerede før jul i fjor tok NLF et initiativ til dialog med tollvesenet med referanse til at forenklede ordninger er i bruk ved en rekke andre norske flyplasser. Fly som kommer utenlandsfra til Torp på andre siden av Oslofjorden må for eksempel ikke takse til hovedterminalen først, men kan takse rett til GA-parkeringen. Fartøysjefen kontakter så det lokale tollvesenet med forespørsel om de vil foreta en tollkontroll, med mindre flygeplan allerede er oversendt tolldesken fire timer før grensepassering.

– Vi så for oss at man kunne gjøre det samme i Østfold som i Vestfold. Fører av luftfartøy har meldeplikt ved ankomst til Norge – på det punktet er lover og forskrifter klare. Likevel mener vi at man kan finne fram til rutiner for det å ivareta meldeplikten som sikrer tollvesenets behov, samtidig som man hindrer store praktiske og kostnadsmessige ulemper for flygerne. Konsesjonen for Moss Lufthavn Rygge (RSL) sier dessuten helt klart at småflyparkeringen skal være plassert og innrettet på en slik måte at det ikke utløser handlinggebyrer for allmennflygerne. Det ville blitt utfordrende for RSL å oppfylle dette kriteriet dersom tollvesenet hadde opprettholdt dagens ordning, sier Amengual til Flynytt.

En forenklet tollprosedyre har vært i bruk i Norge gjennom en årrekke til flyplasser som ikke er definert som «internasjonal lufthavn». Dermed har småflygere uten varer å fortolle kunnet fly direkte fra utlandet til flyplasser som Kjeller og Maarud, så lenge en kopi av flygeplanen sendes til toll- og avgiftsdirektoratets desk minst fire timer før grensepassering. Systemet brukes flittig, og Avinors flygeplansystem IPPC kan konfigureres til å sende kopier til tolldesken automatisk.

Nøtten i dette tilfellet var at den forenklede prosedyren primært er designet for flyplasser uten internasjonal status, mens Rygge har hatt slik status i lengre tid.

– Vi har hatt en god dialog med tollvesenet om dette, og de har nå godkjent at vi kan takse rett til GA-parkeringen på Rygge, så lenge vi ikke har varer å fortolle – og så fremt vi har levert kopi av flygeplan til desken minst fire timer før grensepassering. Som ved de mindre flyplassene, må vi forbli i luftfartøyet uten å pakke det ut inntil tollvesenet eventuelt har foretatt en stikkprøve. Kommer vi før angitt ankomsttid, må vi følgelig vente, forklarer Amengual.

Formaner til disiplinert bruk

Fagsjefen i NLF er svært opptatt av at småflygerne følger rutinen til punkt og prikke.

– Denne forenklede ordningen er noe tollvesenet kan trekke tilbake dersom de ser at den ikke fungerer. Det er derfor svært viktig at absolutt alle følger prosedyren – nemlig husker å levere flygeplan til toll- og avgiftsdirektoratets desk minst fire timer før grensepassering. IPPC har en egen knapp for formålet om man bruker dette for å levere flygeplan. Bruker man apper som Skydemon eller RocketRoute, kan man enkelt sende en kopi av flygeplanen på e-post til desken@toll.no. Ved å gjøre dette riktig hver gang, sikrer man at denne forenklingen har livets rett, formaner Amengual.

– Formaningen min gjelder også alle andre flyplasser med forenklet tollbehandling! Er du i tvil om det er påkrevd å sende kopi av flygeplan til den flyplassen du ankommer fra utlandet til, send heller en gang for mye enn en gang for lite! avslutter Amengual.

Så snart tollvesenets vedtak var et faktum, var RSL lynkjappe med å publisere en ny prosedyre for treningsflyging og GA-håndtering. Prosedyren kan lastes ned nedenfor.

Bildet over: Santiago Amengual er konstituert fagsjef motorfly i Norges Luftsportforbund (NLF).

Powered by Labrador CMS