Ett av F-35A-flyene på QRA-beredskap for NATO på Evenes flystasjon.

Nå har F-35 tatt over

Torsdag kl. 11.45 tok F-35 over for F-16, flyet som har voktet norsk luftrom de siste 40 årene.

Publisert

Hendelsen ble markert på Evenes flystasjon.

– F-35 har nå overtatt stafettpinnen med døgnkontinuerlig vakt. Dette er en stor dag, og jeg er svært godt fornøyd. Det har vært en vellykket innføring av det nye kampflyet så langt, takket være mange dedikerte og dyktige mennesker i Luftforsvaret og blant våre samarbeidspartnere, sier sjef Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland, i en pressemelding.

Sjef Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland, foran et av F-35A flyene på Evenes flystasjon. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

F-35 har nå tatt over det såkalte Quick Reaction Alert (QRA)-oppdraget fra F-16. Mens F-16 løste dette oppdraget fra Bodø, skal F-35 nå løse dette fra Evenes. Der står nå to F-35 på fast 15-minutters beredskap for Norge og NATO.

Det første av de nye kampflyene kom til Norge i november 2017. Siden har det årlig kommet seks nye F-35 fly til Ørland flystasjon.

Neste store milepæl blir i 2025, når F-35 skal oppnå full operativ kapabilitet.

- Fremover skal vi videreutvikle F-35s evne til å samvirke med allierte og egne styrker. Vi skal også dreie fokuset til organisasjonen, slik at vi tar ut potensialet til systemet i størst mulig grad, skriver Forsvaret i pressemeldingen.

På Evenes har Luftforsvaret også en luftvernbataljon og en baseforsvarsskvadron, som sammen skal beskytte flystasjonen. I tillegg er det etablert en rekke støttefunksjoner på Evenes. I løpet av 2025 vil om lag 500 ansatte og 300 vernepliktige jobbe på basen.

Powered by Labrador CMS