Nå blir det enklere å fly veteran- og eksperimentfly

Luftfartstilsynets nye sertifikatretningslinjer for flygere av veteran- og hjemmebygde fly løser den mangeårige floken knyttet til krav om en egen tillatelse som har kostet flygerne 1800 kroner årlig og som har vært svært byråkratisk.

Publisert

Julaften kommer på forskudd for førere av såkalte anneks-II-fly i Norge. Med publiseringen av AIC 26/13 opphører Luftfartstilsynets mangeårige praksis som innebærer at førere av blant annet veteran- og hjemmebygde fly har måttet ha en såkalt "særskilt tillatelse til tjenestegjøring" i tillegg til sine ordinære flysertifikater. Tillatelsen har vært utstedt for ett år ad gangen, den koster vel 1.800 kroner og den har vært gitt per flyindivid, det vil si per halenummer. Med andre ord: Om man eksempelvis flyr to hjemmebygde fly av typen Rans RV-4, har man i teorien måttet ha to særskilte tillatelser på toppen av sitt vanlige flysertifikat, selv om flytypen er en helt ordinær "single engine piston" (SEP).

Nå endres praksis i det et vanlig SEP-fly kan føres uten særskilte tillatelser over hodet. Luftfartstilsynet bekrefter at både klasserettigheten "single engine piston" knyttet til en PPL eller CPL såvel som LAPL (A) vil kunne benyttes uten en særskilt tillatelse.

Flynytt har omtalt saken en rekke ganger, blant annet i nr 5/2012 og i GA-duellen mellom Norge og Sverige i Flynytt nr 4/2013. Både forut for dette og i etterkant har organisasjoner i småflymiljøet så vel som enkeltinidivder tatt opp saken med Luftfartstilsynet. Både Experimental Aircraft Association (EAA), Norges Luftsportforbund (NLF) og Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA) Norway har framført det klare budskapet at dagens praksis er enestående i europeisk sammenheng og gjør flygingen både byråkratisk og unødvendig kostbar uten at det bidrar til økt sikkerhet. Enkeltpersoner i flymiljøet har dessuten nedlagt betydelig tid og innsats for å framføre sin kritikk for dermed å få til en praksisendring.

Parallelt med dette har det pågått et omfattende forskriftsarbeid hos Luftfartstilsynet som har hatt til hensikt å regulere føring av anneks-II-fly på en mer hensiktsmessig måte. I denne prosessen har både EAA og NLF Motorflyseksjonen vært involvert. Forskriftsarbeidet har imidlertid dratt ut i tid, og behovet for en midlertidig ordning basert på dagens regelverk har derfor vært etterspurt.

Flygerne av anneks-II-helikoptere Kåre-Jan Johansen og Ståle Veland så vel som Torkel Hasle fra AOPA Norway la fram tunge argumenter for en snarlig løsning av sertifikatproblemet siste uke før jul.

Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland lyttet til aktørene i markedet og initierte umiddelbart en prosess på "fast track" som har ledet til den nye AIC-en. AIC-en ble utviklet på rekordtid og løser de aller fleste problemene med de siste års praksis. Ny praksis er i stor grad sammenfallende med svenske forskrifter på området.

Les den nye sertifikatinformasjonen her:

http://www.luftfartstilsynet.no/regelverk/aic-n/article13088.ece

Powered by Labrador CMS