Mørke kommunale skyer for Kjeller

Som vertskommune for Kjeller ligger flyplassens skjebne i hendene på 47 politikere i Skedsmo kommune dersom Forsvaret ikke skulle trenge plassen lenger. Flymiljøet på Kjeller og andre gode krefter har en stor jobb å gjøre hvis deres hjerter skal vinnes.

Som vertskommune for Kjeller ligger flyplassens skjebne i hendene på 47 politikere i Skedsmo kommune dersom Forsvaret ikke skulle trenge plassen lenger. Flymiljøet på Kjeller og andre gode krefter har en stor jobb å gjøre hvis deres hjerter skal vinnes.

Tekst: Petter Natvig

– Den overordnede strategien for kommunen er at den skal vokse veldig framover, og sivil luftfart slik den bedrives på Kjeller flyplass nå vil komme i konflikt med den strategien, sier ordfører i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten (Ap).

Ved valget i 2011 sto han i spissen for en Ap-liste som fikk 40 prosent av stemmene. Et samarbeid med Senterpartiet, SV, KrF og Venstre betyr at «rødgrønt med litt attåt» har rent flertall og styrer det meste som skjer i Kjellers vertskommune. Og på den andre siden av den politiske midten ser det ikke mye lysere ut, sett med flyøyne.

– Det er urealistisk å forestille seg at Kjeller blir værende som i dag hvis Forsvaret flytter ut, sier Kjartan Berland som er gruppeleder for det største opposisjonspartiet, Høyre, med sine 14 representanter.

Flyplass i by

Til sammen har de to politiske erkerivalene 70 prosent av stemmene i kommunene, og utgjør dermed en reell maktfaktor når de klarer å bli enige. Skedsmo kommunestyre behandler for tiden en såkalt kommuneplan som skal gjelde for 2015–2026. Denne planen trekker opp de grove linjene for hva som skal skje i kommunen det neste tiåret, hvilke behov som skal dekkes, deriblant hva og hvor det skal bygges. Lillestrøm vokser så det knaker, og det er denne befolkningsveksten kommuneplanen skal prøve å ta høyde for. Derfor trues Kjellers eksistens på sikt hvis Forsvaret flytter ut.

– Vi ser ikke for oss å drive en flyplass videre midt i en sterkt voksende by, er beskjeden fra Boye Bjerkholt (V), som er varaordfører.

Det er imidlertid ikke gitt at flertallet av kommunepolitikerne er i takt med flertallet av Skedsmos innbyggere. En stor grasrotaksjon har allerede samlet over 1 300 underskrifter for bevaring av Kjeller.

Tre representanter

Heller ikke alle kommunepolitikere er like negative til flyplassens eksistens som de største partiene. De positive er i mindretall, men til gjengjeld veldig entusiastiske.

– Kjeller flyplass må bevares for framtiden. La Kjeller leve, utbryter Anne-Lise Hogstad ivrig. Hun representerer Pensjonistpartiet.

– Jeg er en av de nærmeste naboene til flyplassen, og surringen fra småflyene er det sikreste vårtegnet vi har. Støyen plager oss ikke i det hele tatt. Lyden av småfly er bare sjarmerende, og støyen fra biltrafikken er mye mer plagsom. Innflygningen til Gardermoen hører man av og til på nattestid, men disse småflyene som sirkler rundt, det er bare hyggelig, sier Ann-Kristin Fiskerud fra Senterpartiet.

Senterpartiet, sammen med Pensjonistpartiet og KrF er de eneste partiene som tydelig signaliserer at de gjerne vil beholde Kjeller flyplass. Men Kjeller-venner finner liten trøst i at de tre partiene kun har én stemme hver i kommunestyret.

Usikre boligplaner

Selv om det ser mørkt ut, er ikke slaget tapt. Behandling av en kommuneplan er en lang prosess, og de første høringsuttalelsene er nettopp trillet inn.

Blant høringssvarene finner vi et fra Norges Luftsportsforbund (NLF), ført i pennen av generalsekretær John Eirik Laupsa.

– Kjeller flyplass er for luftsporten det samme som Holmenkollbakken er for norsk hoppsport. Vi tror Oslo kommune hadde tatt med Norges Skiforbund tidlig i planprosessen dersom de hadde intensjoner om å fjerne Holmenkollanlegget til fordel for bygging av en ny drabantby, heter det blant annet i høringsuttalelsen fra NLF.

Hvorvidt rullebanen skal jevnes med jorda for å bygge boligblokker, slik noen politikere tar til orde for, er ennå usikkert, men at det må bygges boliger et eller annet sted i kommunen fremstår nærmest som et uunngåelig faktum.

– Prognosene tilsier en befolkningsvekst på 300.000 i storbyregionen Oslo de neste 20–30 årene. Hvordan denne veksten fordeler seg er selvfølgelig et åpent spørsmål, men vi ser for oss at Skedsmo kommune får en betydelig vekst. Vi har en kapasitet og infrastrukturell styrke til å fordoble befolkningen innenfor denne perioden, sier rådmann Torstein Leiro.

Forsvaret bestemmer

Andre argumenter som fremheves av NLF er Kjellers betydning for flysikkerhet og som arena for fremtidig innovasjon. Dessuten kommer NLF med en påminnelse om Stortingets løfter til GA-miljøet da Fornebu ble nedlagt.

– Den sivile flytrafikken snek seg inn bakveien på Kjeller fordi Staten aldri fulgte opp, er rådmann Leiros holdning til saken.

Grunnen til at flertallet i kommunestyret sikler på nettopp Kjeller flyplass, er at alternativene er få, ifølge ordfører Flæten.

– Å bygge andre steder vil kunne komme i konflikt med arealer som i dag er brukt til jordbruk, og som dessuten savner gode kollektivløsninger, sier Flæten.

Den nevnte kommuneplanen forventes å bli klubbet igjennom i kommunestyret på nyåret 2015, men der tas ikke arealbruken for Kjeller flyplass opp spesifikt. Den diskusjonen vil først komme når grunneier Forsvaret har gjort seg opp en mening om hva de vil med området.

– Akkurat den biten er vi selvfølgelig veldig spent på. For kommunen vil ikke den sivile flytrafikken være styrende for hvordan Kjellers framtid skal se ut, men det er jo opp til grunneieren, sier rådmann Torstein Leiro.

– Hva om Forsvaret bestemmer seg for å selge til Avinor som i sin tur bestemmer at det fortsatt skal ligge en flyplass der?

– Forsvaret kan selge til hvem de vil, men etter plan- og bygningsloven er det kommunestyret i Skedsmo som bestemmer hva arealet skal brukes til, påpeker rådmannen.

Mulig åpning for det historiske

Samtlige politikere vi har snakket med fremhever Kjellers historiske betydning, og gruppen som jobber for et nasjonalt flygende museum kan unne seg et forsiktig smil. I kommuneplanen heter det nemlig at «Skedsmo kommune er positiv til opprettelsen av et museum på Kjeller. Det må utredes om en historisk landingsstripe kan innpasses i andre planer for området. I denne sammenheng støtter Skedsmo kommune gjennomføring av en mulighetsstudie for å få avklart forhold rundt opprettelse av et opplevelsessenter for flygende historiske fly på Kjeller».

Les hva Skedsmos politikere mener om Kjeller flyplass' framtid i Flynytt nr 5 – 2014.

NLFs høringsuttalelse til Skedsmo kommunes behandling av Kommuneplanen for 2015–206 kan lastes ned her:

Powered by Labrador CMS