VIL HA DET SOM I DAG: – Vårt drømmescenario er at området består mest mulig slik det er i dag. Rullebanen beholdes slik at flyvning fortsatt er mulig, og alle dagens grøntarealer består uberørt, mener MDG.

Miljøpartiet De Grønne: – Garanterer å stemme for veteranfly i lufta

Publisert

MDG svarer:

1. Dersom dere vinner valget og får flertall: Kan partiet da garantere at Kjeller flyplass blir bevart?

– Ja, vi garanterer å stemme for å bevare Kjeller flyplass, med fortsatt levende veteranfly i lufta.

Eline Stangeland, toppkandidat for Lillestrøm MDG Foto: Privat

2. Hva er viktigst for dere å ta hensyn til når Kjeller-området skal forvaltes videre?

– Det er to ting som er viktigst for oss i MDG: Ta vare på flyhistorien og ta vare på naturen rundt flystripa; dvs våtmarkene og den dyrka/dyrkbare marka. Vi ønsker at dette består som i dag, som et åpent grønt område.

3. Hva er deres drømmescenario for området i fremtiden?

– Vårt drømmescenario er at området består mest mulig slik det er i dag. Rullebanen beholdes slik at flyvning fortsatt er mulig, og alle dagens grøntarealer består uberørt. Bygningsmassene kan gjerne utvikles slik veteranflymiljøet måtte ønske, og det hadde vært stilig og framtidsretta med videre utvikling av elektriske fly. Dette, sammen med veteranflyene, vil garantert bli noe som Lillestrøm kan være stolt av. Kjeller er unikt, boligblokker kan vi ha, og har vi, andre steder.

4. Hva tenker deres parti om elektrisk luftfart og hva denne utviklingen kan bety for Kjeller flyplass?

– Vi er positive til utviklingen av elektrisk luftfart, og synes det kunne være spennende å ha dette på Kjeller. Det er framtidsretta, og ganske unik, å ha en slik mulighet så tett på Lillestrøm by. Det er dumt å rasere disse mulighetene nå, dersom alt bygges ned til fordel for en ny bydel.

5. Hvilken betydning vil dere si at Kjeller flyplass har for Lillestrøm kommune?

– Jeg har selv vokst opp i Lillestrøm, et steinkast fra Kjeller flyplass, og jeg vet hvor mye Kjeller betyr for veldig mange i Lillestrøm. Flyhistorien engasjerer på tvers av generasjoner og er et positivt samlingspunkt. Dette er unik historie som vi må ta vare på, og som Lillestrøm kommune bør være stolt av.

6. Har noen medlemmer i partiet vært med på flytur fra Kjeller flyplass?

– Ja, stortingsrepresentant Lan Marie Berg har vært med på flytur på Kjeller.

Powered by Labrador CMS