Regelverk

MIKROVEKT: EU-kommisjonen foreslo å strekke dagens grense fra 472,5 kg til 540 kg, men bare dersom flyet er elektrisk. Luftsportsorganisasjonene ønsker seg 600 kg uansett motortype.
MIKROVEKT: EU-kommisjonen foreslo å strekke dagens grense fra 472,5 kg til 540 kg, men bare dersom flyet er elektrisk. Luftsportsorganisasjonene ønsker seg 600 kg uansett motortype.

Mikroflygerne rykker nærmere en vektøkning

EU-politikerne vil gi mikroflygerne mer vekt, men hvor mye blir de ikke enige om før neste år.

Publisert Sist oppdatert

Ett år etter at EU-kommisjonen la fram forslag til ny grunnlov for europeisk luftfart – den såkalte basisforordningen – har de to lovgiverne i EU nå sagt sitt.

Gjennom tolv hektiske måneder har Europe Air Sports (EAS), Norges Luftsportforbund (NLF) og en rekke andre europeiske luftsportsorganisasjoner jobbet for at Ministerrådet og EU-parlamentet lander på et luftsportsvennlig regelverk.

Ønsker 600 kg

Et av de store spørsmålene har handlet om maksimumsvekt for mikrofly. EU-kommisjonen foreslo å strekke dagens grense fra 472,5 kg til 540 kg, men bare dersom flyet er elektrisk.

Luftsportsorganisasjonene ønsker seg 600 kg uansett motortype, slik at man dekker hele spekteret fra de letteste mikroflyene til LSA-fly (light sport aircraft). 

Tanken er at mikroflyregelverket skal bringes i takt med teknologien, samtidig som man vekker til live den nesten sovende og overregulerte LSA-klassen i Europa.

 EU-parlamentet lyttet til luftsportens og flyprodusentenes argumenter, og parlamentets transportkomité konkluderte i sitt møte 9. november med en modell der maksvekt blir 600 kg og maksimal tomvekt blir 350 kg. Sjøfly får 50 kg ekstra, dersom EU-parlamentet får det som de vil.

Dette vil i så fall gjøre at Europa omsider kan få et LSA-regime i slekt med det man har hatt i USA i over ti år.

600 kg, 525 kg eller et sted i mellom

Ny basisforordning krever at EU-parlamentet og Ministerrådet er enige, så seieren i EU-parlamentet innebærer ikke at mikroflygerne kan heise flagget riktig ennå.

GENERALSEKRETÆR I NLF: John Eirik Laupsa.
GENERALSEKRETÆR I NLF: John Eirik Laupsa.

På et møte 1. desember ble det klart at Ministerrådet er mer forsiktige og lander på 525 kg for landfly og 570 kg for sjøfly.

Etter nyttår starter forhandlingene mellom EU-parlamentet, Ministerrådet og EU-kommisjonen, og det er resultatet av disse forhandlingene som avgjør om fasit til slutt blir 600 kg, 525 kg eller et sted i mellom.

– Da NLF tok et tydelig initiativ overfor Europe Air Sports for å prioritere arbeidet med vektendringer for et år siden, var vårt mål å få kart og terreng til å stemme. Regelverk og teknologisk utvikling må komme på samme nivå, slik at aktivitetene kan utvikle seg, sier John Eirik Laupsa som er generalsekretær i NLF.

- Selv om 525 kg er en klar bedring fra dagens grense på 472,5 kg, vil vi fortsette å jobbe for det forslaget som også Luftfartstilsynet i Norge har stilt seg bak: Nemlig 600 kg som dermed også omfatter LSA-fly.

Neppe avgjort før i juli

Trialogen, som forhandlingene mellom de tre EU-organene gjerne kalles, er beregnet å ta et halvt års tid. Dermed er det sannsynlig at kampen om mikroflyvektene ikke er avgjort før i juli 2017.

I mellomtiden jobber luftsportsorganisasjonene videre med å belyse saken overfor beslutningstakerne.

Les mer om den nye basisforordningen her.

Powered by Labrador CMS