Luftfartstilsynet støtter finsk vektforslag

Mikrofly som flyr med overvekt er problemet «alle» kjenner til, men få har lykkes å gjøre noe med. Nå er det bevegelse på flere fronter. Siste skudd på stammen er at Luftfartstilsynet helhjertet og med omfattende dokumentasjon støtter et forslag fra finske luftfartsmyndigheter om økte vekter.

Publisert

Det finske forslaget går i korte trekk ut på at de mikroflyene som konstruksjonsmessig er konstruert for høyere vekt enn 472,5 kg – som er dagens vektgrense for mikrofly med redningsskjerm – kan flys med en maksimal avgangsmasse inntil 540 kg, avhengig av flyprodusentens spesifikasjon.

De finske luftfartsmyndighetene – Trafi – sendte forslaget til sine søstermyndigheter i hele Europa for uttalelse, og norske Luftfartstilsynet var blant dem som sier et tydelig ja. Ikke bare dét: Luftfartstilsynet ønsker å gå lenger – til 600 kg dersom konstruksjonen/fabrikanten tillater det – og de har laget en omfattende analyse som bygger opp under konklusjonen.

– Det er ingen tvil om at kollisjonskrefter i en ulykke vil bli betydelig høyere når vekten øker fra 450 til 600 kg, og med en minimumshastighet som øker fra 35 til 40 knop. Imidlertid vil økt sikkerhetsmargin som følge av mer pålitelige motorer (sammenliknet med motorene som hersket da mikroflyregelverket ble laget, red. anm.), bedre glidetall, mer solid konstruksjon, rom for mer sikkerhetsutstyr, lenger rekkevidde og betydelige flere operasjoner innenfor godkjente grenser kompensere for negative effekter med stor margin, skriver Luftfartstilsynet.

Luftfartstilsynet er dermed på linje med Europe Air Sports (EAS), som er NLFs europeiske moderorganisasjon. EAS har nylig lagt fram et tilsvarende forslag om 600 kg for EU-kommisjonen, til tross for stor motstand fra det franske og belgiske luftsportsmiljøet som ønsker «business as usual» – under radaren.

– Både det at EAS etter tungt påtrykk fra blant annet NLF har lagt fram dette forslaget, og ikke minst at myndighetssiden støtter prinsippene, er store gjennombrudd. Vi har framhevet vektsaken overfor myndighetene i flere omganger, og i november 2014 tok vi til orde for en norsk unntaksbestemmelse. Det er veldig gledelig å se at Luftfartstilsynet både støtter initiatvet fra Finland og pro-aktivt bygger opp under argumentasjonen, sier NLFs generalsekretær John Eirik Laupsa som håper at EU vil si ja til nye vektregler – alternativt at Norge får nasjonalt unntak.

Powered by Labrador CMS