Kjeller flyplass:

- Vi er opptatt av historien, og ser at vi kan få noe som virkelig er unikt fremfor en ny bydel, sier MDGs Eline Stangeland om Kjeller flyplass' fremtid.

MDG vil jobbe for fly på Kjeller - nå!

Den kommunepolitiske saken om Kjeller flyplass' fremtid kan nok en gang bli sendt tilbake til kommunens administrasjon med bestilling om å utrede saken på nytt - med fly i lufta.

Publisert Sist oppdatert

I hovedutvalget for kultur torsdag 16. mars 2023 ble det vedtatt å sende saken tilbake. Men behandlingen av tilbakesendingsforslaget skal først gjennom formannskapet onsdag 22. mars og kommunestyret torsdag 29. mars.

- Har brukt nok tid

Men ikke alle vil sende saken til ny utredning i kommunens administrasjon. Eline Stangeland, gruppeleder i Lillestrøm MDG, sier til Flynytt at det har vært brukt nok tid på saken.

- Vi fremmer forslag om at arbeidet med kommunedelplanen kan startes med utgangspunkt i at området skal utvikles med et luftfartøyvnernsenter og veteranflyaktivitet. Områder som i dag er våtmark eller dyrkbar mark, skal bestå, sier Stangeland.

Veteranfly ingen klimasak

Hun medgir at det kanskje er litt overraskende at nettopp Miljøpartiet De Grønne skal støtte fortsatt flyvirksomhet på Kjeller, men fremholder at den unike historien som finnes på Kjeller, må ivaretas.

- Vi er opptatt av historien, og ser at vi kan få noe som virkelig er unikt fremfor en ny bydel, sier Stangeland.

- Veteranfly er dessuten ikke noen klimasak å snakke om. Vi synes også det er spennende med de forespeilede mulighetene av å kunne bidra til utviklingen av elektrisk luftfart. Det er nesten umulig for oss vanlige mennesker å forstå hvor raskt denne utvilingen går, og det vil bare være for dumt å ødelegge for denne muligheten.

Dyrkbart inntil rullebanen

«Tiden vi lever i krever at vi tenker nytt om arealene våre», skriver Stangeland i et innlegg som nylig stod på trykk i Romerikes Blad.

Der skriver hun også at «etterbruken av Kjeller flyplass behandles politisk i disse dager. MDG sitt standpunkt står fast; vi ønsker at det skal etableres et levende luftfartøyvnernsenter og vi ønsker å verne de dyrkbare arealene og våtmark som i dag omkranser flystripa. Det kan ikke fortsette å være slik at jordene på Kjeller skal være mindre verdt bare fordi plasseringen er sentral. Matsikkerhet for etterkommerne våre må være viktigere enn å fylle utbyggernes bankkontoer» skriver Stangeland blant annet i innlegget.

Hun minner om at Kjeller flyplass viktig nasjonalt kulturminne.

«Sørgelig historieløst og irreversibel handling» skriver hun om en eventuell nedleggelse.

Powered by Labrador CMS