– Målrettet, lun og full av latter

«Siri var en positiv, glad og målrettet kvinne. Av venner og kolleger beskrives hun som lun og full av latter. Hun hadde alltid en genuin omtanke og interesse for de menneskene hun hadde rundt seg». General­inspektør for Luftforsvaret, Finn Kristian Hannestad, holdt en alvorstynget tale under minne­seremonien 7. april da båren til oberstløytnant Siri Skare kom til Norge. Hun var Norges første kvinnelige flyger i Luftforsvaret og mangeårig pilot på P-3 Orion og C-130H Hercules.

«Siri var en positiv, glad og målrettet kvinne. Av venner og kolleger beskrives hun som lun og full av latter. Hun hadde alltid en genuin omtanke og interesse for de menneskene hun hadde rundt seg». Generalinspektør for Luftforsvaret, Finn Kristian Hannestad, holdt en alvorstynget tale under minneseremonien 7. april da båren til oberstløytnant Siri Skare kom til Norge. Hun var Norges første kvinnelige flyger i Luftforsvaret og mangeårig pilot på P-3 Orion og C-130H Hercules.

Tekst/foto: Lars Brede Grøndahl

Gardister bar Skares flaggdraperte kiste inn i hangaren der hennes nærmeste ventet sammen med HMK Kronprins Haakon, forsvarsminister Grete Faremo, forsvarstopper og andre offisielle representanter.

– Som offiser var Siri profesjonell, lojal og hardt[-]arbeidende – og hun hadde et stort hjerte for Forsvaret[-].– Tapet av Siri rammer oss alle i Forsvaret. Luftforsvaret har mistet en pionér – en offiser og kollega – som for alltid har satt sitt preg på oss. Oberst[-]løytnant Siri Skare var høyt verdsatt i Luft[-]forsvaret, og hun vil bli dypt savnet, sa Hannestad[-] før Forsvaret[-] overleverte båren til familien.Drept i FN-tjeneste Siri Skare mistet livet 1. april da demonstranter stormet og angrep FNs lokaler i Mazar-e-Sharif i Afghansistan. Hun var blant syv FN-ansatte som ble drept i opptøyene i den nordafghanske byen.

Tre internasjonale UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan)-ansatte ble drept sammen med fire utenlandske væpnede sikkerhetsvakter tilhørende FNs operasjoner i Afghanistan[-].

Major Heidi Kristin Langvik-Hansen i Forsvars[-]departe[-]mentet var en av Siri Skares gode venninner. – Mange har nok ulike tanker og reaksjoner på en slik dag som denne, og følelser som er både sorg og fortvilelse, sinne og frustrasjon.

– Det er nok noen som også stiller seg spørsmålet om «dette faktisk er verdt det». Men de som reiser ut sier at de opplever at det de gjør er meningsfullt. Og de som har vært ute flere ganger opplever også at det gjør en forskjell, særlig de seinere årene, selv om det er blitt tøffere, sa Langvik-Hansen til NRK.Aktiv fallskjermhopperSiri Skare var aktiv som fallskjermhopper og giftet[-] seg med fallskjermhopper og alpinist Gisle Haavaag.– Nære venner forteller hvor umåtelig glad hun var i datteren sin Aurora, og hvor stolt hun var av henne, fortalte GIL under sin tale.

– De av oss som kjente henne vet at Siri var meget uredd og målbevisst. Som ung satte hun seg en målsetting ingen andre hadde nådd før henne. I 1982 begynte Siri sin militære karriere som flyelev ved flyskolen på Værnes.

– Ikke bare er det svært vanskelig å bli tatt opp ved Luftforsvarets flygerutdanning, men det var på det tidspunktet ingen andre kvinner som hadde gjennomført denne utdanningen. Jeg tror det krevdes et spesielt mot for å mestre en slik utfordring. Siri hadde dette motet. Hun kom seg gjennom uttaks[-]flygingen i Norge, dro over til USA og fullførte sin utdanning der.

– Da hun kom hjem til Norge med flyger[-]vingen på uniformen, var Siri blitt vår første kvinnelige[-] militær[-]flyger. Her hjemme begynte hun å fly våre maritime[-] patruljefly P-3 Orion fra Andøya. Etter vel fem år på Andøya ble hun overført til 335-skvadronen og fløy så Hercules transportfly – ved samme skvadron[-] som i dag har brakt henne hit til Gardermoen, fortalte Finn Kristian Hannestad.

Powered by Labrador CMS