Lycoming: Enda flere motorer på avgas UL91

Nå kan enda flere fly med Lycoming-motorer gå på avgas UL91. Motorfabrikanten har sjekket ut alle motorer som ikke krever høyt oktantall og kommet til at de kan godkjenne det blyfrie drivstoffet på ytterligere 31 motormodeller. Siden Lycoming ikke forventer at flere motorer vil legges til listen uten modifikasjoner eller operative begrensninger, argumenterer produsenten fortsatt for et globalt 100-oktansalternativ.

Publisert

Nå kan enda flere fly med Lycoming-motorer gå på avgas UL91. Motorfabrikanten har sjekket ut alle motorer som ikke krever høyt oktantall og kommet til at de kan godkjenne det blyfrie drivstoffet på ytterligere 31 motormodeller. Siden Lycoming ikke forventer at mange flere motorer vil legges til listen uten modifikasjoner eller operative begrensninger, argumenterer produsenten fortsatt for et globalt 100-oktansalternativ.

(Friedrichshafen/Flynytt): Lycoming gir i løpet av kort tid ut en ny versjon av servicebulleteng SI1070, revisjon S, som bekrefter hvilke motorer det er snakk om. Totalt 63 av Lycomings motorer kan nå bruke den blyfrie bensinen som produseres av Total og Warter Aviation – og som finnes i en liknende variant fra svenske Hjelmco. Dermed er mer enn 85 prosent av den norske småflyflåten dekket av denne bensinkvaliteten.

– Vi gjør dette som en respons på økende tilbud av avgas UL91 i Europa. Det at EASA finner det tilstrekkelig at motorfabrikanten godkjenner dette drivstoffet, har gjort løsningen veldig attraktiv. Med EASAs velsignelse slipper flyeierne unna både STC eller godkjennelse fra hver enkelt flyprodusent, forteller Lycomings Michael Kraft under sin årlige avgasoppdatering på Aero-messen i Friedrichshafen.

Siste runde med enkle godkjennelser

Småflybransjen har etterhvert blitt vant til at listen over UL91-kompatible motorer blir stadig lenger. Nå er det imidlertid ikke ventet at mange flere av Lycomings motorer får en enkel godkjennelse ved hjelp av en servicebulleteng.

– "This is the last easy round.", sier Kraft.

– Med unntak av noen enkeltstående akromotorer som vi har til vurdering akkurat nå, vil ikke flere av våre motorer kunne bruke UL91 uten videre. For de øvrige motorene vil det bli snakk om operative begrensninger eller tekniske modifikasjoner for at de skal klare seg på en bensin med lavere oktantall enn 100. Eksempler på operative begrensninger kan være limit for CHT (sylinderhodetemperatur, red anm), begrensninger i temperatur for induksjonsluften til motoren eller ytelsesmessige begrensninger som må vurderes fra fly til fly, sier Kraft.

Tekniske modifikasjoner kan derimot handle om elektronisk styring av motoren eller ADI (Anti Detonant Injection). Med ADI injiseres en blanding av vann og metanol sammen med bensinen, noe som øker bankefastheten.

– Vi har allerede god erfaring med ADI i noen av våre elektronisk styrte iE2-motorer, så dette er absolutt et tenkelig spor, sier Kraft på Flynytts forespørsel.

Tror på 100-oktanssporet

Til tross for iherdig innsats i godkjennelsen av motorer for UL91, er det fortsatt et blyfritt 100-oktansspor som Lycoming tror mest på som en global løsning på avgasproblemet.

– Selv om det bare er et mindretall av flyene som trenger 100-oktan, representerer disse flyene hos oss i USA de største forbrukerne av bensin. Dette skyldes at det stort sett er de større flyene som bruker slike høyeffektsmotorer. Av hensyn til dette, trenger vi absolutt UL100. Flere løsninger er under utredning, og Kongressen vedtok nylig finansiering av FAAs konverteringsprosjekt til blyfri 100-oktan. Dette styrker vår tro på at vi kommer i mål med én løsning som vil passe alle, sier Kraft.

UL91 på vei til Norge

At UL91 er på vei til Norge bekreftes av Warter Aviation, den polske produsenten av flybensin. Aviator Service AS med Eskil Amdal i spissen representerer Warter Aviation i Norge og har allerede tilbudt drivstoffet på det norske markedet. De første tønnene med avgas UL91 skal allerede være på vei.

De nye motorene på "godkjent-listen" for 91UL er: O-235-K, L, M, N, P; O-320-B, D; IO-320-B, D; AEIO-320-A, B, C; LIO-320-B; HO-360-C; HIO-360-B, G; O-540-A, E, F, G, H, J; and IO-540-C, D, N, T, V, W, AB, AF.

Powered by Labrador CMS