Luftsporten hørt i gebyrsaken

Luftfartstilsynet har nå publisert gebyrregulativet for 2012 og slår fast at den varslede gebyreksplosjonen uteblir. I det opprinnelige forslaget til gebyrregulativ ville særlig luftsporten komme dårlig ut. Enkelte gebyrer ville øke så mye som 40 prosent. Etter unison kritikk fra et samlet luftfarts-Norge under høringen om gebyrene i desember ifjor, har Samferdselsdepartementet sett på saken på nytt og vedtatt mer moderate prisøkningen i størrelsesorden 2,5 til 10 prosent.

Publisert

Luftfartstilsynet har nå publisert gebyrregulativet for 2012 og slår fast at den varslede gebyreksplosjonen uteblir. I det opprinnelige forslaget til gebyrregulativ ville særlig luftsporten komme dårlig ut. Enkelte gebyrer ville øke så mye som 40 prosent. Etter unison kritikk fra et samlet luftfarts-Norge under høringen om gebyrene i desember ifjor, har Samferdselsdepartementet sett på saken på nytt og vedtatt mer moderate prisøkninger i størrelsesorden 2,5 til 10 prosent.

– I hovedsak innebærer forskriften at gebyrsatsene er økt med om lag 2,5 prosent. Når utkast til forskrift var på høring i perioden november 2011 – januar 2012, var det foreslåtte en del betydelige økninger i gebyrsatsene. De foreslåtte økningene er ikke inntatt i den endelige forskriften, heter det på Luftfartstilsynets hjemmeside.

De gode nyhetene kommer til tross for at departementet senket forventningene under fjorårets høringsmøte.

– Vi beklager at høringen skjer på tampen av året og at det derfor er veldig kort tid å utrede justeringer på. Vi kan prøve å forbedre dette i framtiden, men for 2012 må man være forberedt på at man ikke kan forvente store endringer – statsbudsjettet er allerede lagt, sa Trond Kråkenes i Samferdselsdepartementet for vel et halvt år siden.

Luftfarten og luftsporten etterlyste en reell høring og ble hørt

Det at departementet antydet at høringen ikke ville kunne få så stor betydning for 2012-regulativet, fikk luftfarts- og luftsportsaktørene til å se rødt:

– Jeg reagerer ikke bare på at høringen skjer så sent: Hvis det er slik at vi ikke kan forvente oss endringer, innebærer det at denne høringsprosessen ikke er reell – den blir bare et skuebrød, sa NHO Luftfarts Torbjørn Lothe under høringsmøtet.

Nettopp dette har Samferdselsdepartementet tatt alvorlig når de nå publiserer et gebyrregulativ som viser relativt beskjedne økninger.

NLF advarte mot synkende aktivitet

I sitt høringssvar uttrykte også Norges Luftsportforbund (NLF) stor bekymring over de foreslåtte gebyrene og gikk inn for at hele gebyrstrukturen revideres med tanke på hva slags tilsyn luftsporten faktisk trenger. Samtidig ba NLF om at gebyrene ble frosset på 2011-nivå inntil revisjon av gebyrstruktur og vurdering av tilsynsnivået for luftsport er fullført.

– Med de foreslåtte økningene i gebyrer for 2012 og de varslede gebyrøkningene for de kommende år, er det all grunn til å tro at aktiviteten i Norge vil synke ytterligere slik at det blir færre gebyrhandlinger å dele kostnadene på. Dette vil i sin tur gjøre det nødvendig å heve gebyrene enda mer, samtidig som luftsporten kun vil bli tilgjengelig for et lite fåtall med svært god økonomi – stikk i strid med NLFs ønske og overordnede politiske prinsipper som går på at idrettsaktiviteter skal være tilgjengelig for alle, skrev NLF i sitt høringssvar.

Selv om ikke gebyrene ble frosset i det endelige gebyrregulativet, er økningene langt mer beskjedne og levelige.

Enkelte gebyrøkninger beholdes

Rent konkret vil for eksempel årsgebyr for motorfly med vekt opp til 2000 kg øke fra 3620 i 2011 til 3710 kroner i 2012 (2,5 prosent), mens opprinnelig forslag lød på kr 4340 (20 prosent). For eksperiment- og veteranfly settes årsgebyret opp fra 3160 til 3240 kroner, mot foreslåtte 3790 kroner.

Også småflyverkstedene kommer bedre ut i det endelige regulativet sammenliknet med det foreslåtte. Årsgebyret var egentlig ment å skulle øke fra 10560 til hele 15800 kroner, men fasit ble 10850 kroner (verksteder med 1-10 ansatte).

Derimot har rettighetsforlengelsen for PPL-innehavere gjort et byks på vel ti prosent, fra 1000 kroner til 1130 kroner, faktisk 30 kroner høyere enn opprinnelig foreslått.

Også årsgebyr for flyklubbskoler (RF-er) har økt betydelig, fra 4680 til 5600 kroner (20 prosent), så på dette punktet har ikke luftsporten vunnet fram med sitt syn.

Likevel er hovedinntrykket av det nye regulativet at departementet har vært lydhøre for den kritikken som framkom under høringen.

Se også fra Flynytt etter høringen ifjor.

Den nye regulativet finner du her.

Powered by Labrador CMS