Luftfartstilsynet vil ha friere nattflyging

Da de nye lufttrafikkreglene – Part-SERA – ble innført i fjor, ble det med ett problematisk å gjennomføre nattflyging i kuperte strøk på grunn av de nye bestemmelsenes krav om minstehøyder. Etter en workshop med deltakere fra flymiljøet i vår, har Luftfartstilsynet nå lagt en løsning på bordet.

Publisert

Part-SERAs standardbestemmelser om minstehøyder innebærer nemlig at man ikke kan fly VFR natt med mindre man flyr minst 1000 fot over høyeste hinder i en radius av 8 km fra luftfartøyet i vanlig terreng, mens bufferen øker til hele 2000 fot i fjellområder ("mountainous areas" på EU-språk). Rett nok har standardregelverket unntak for disse kravene i forbindelse med landing og avgang, men likevel rammer bestemmelsen mye av den nattflygingen som forekommer i Norge, særlig fra flyplasser som ligger i nærheten av kupert terreng eller andre hindre.

Norske flyskoler kunne melde om at de ikke fikk gjennomført nattflygingsundervisningen etter at de nye bestemmelsene trådte i kraft.

Under en workshop om saken før sommeren, spilte Norges Luftsportforbund (NLF) inn et forslag til Luftfartstilsynet om at unntak fra de strenge minstehøydene i Part-SERA burde kunne innvilges dersom flysikten og skydekkehøyden holder "gammel" nasjonal regelverksstandard, nemlig minst 10 km sikt istedenfor dagens 5 km, og minst 2000 fots skydekkehøyde istedenfor 1500 fot. Ved å kombinere disse strengere kravene til sikt og skydekkehøyde med vanlig avstand til hinder som under VFR dag, mente NLF at man kunne opprettholde det sikkerhetsnivået som man er vant til for VFR natt i Norge.

Forskriftsarbeid i gang – tillatelse kan du få allerede nå

– Luftfartstilsynet har vurdert at konsekvensene er uheldige, og at det innenfor rammen av SERA gis fleksibilitet for den enkelte stat til selv å beslutte at andre regler skal gjelde enn de som er angitt som hovedregel i forordningen. Vi har derfor besluttet å legge fram et forslag til forskrift som endrer enkelte bestemmelser i forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer, skriver Luftfartstilsynet i AIC N 22/15.

Luftfartstilsynet må utføre en høring og en konsekvensanalyse før de innfører nye regler, men de håper likevel at forskriften kan være klar allerede i november.

For å hindre at nattflygingsoperasjoner settes på bakken i mellomtiden, åpner Luftfartstilsynet for å utstede tillatelser til operatører eller flygere som har behov for det i påvente av at den nye forskrifyen blir vedtatt. Tillatelsene blir gebyrfrie, og forutsetningen er at operatøren/flygeren forholder seg til kravet om mer enn 10 km sikt og minst 2000 fot skydekkehøyde.

Selv om det ikke vil være et generelt forbud mot "VFR on top" om natten, vil man ikke kunne fly "VFR on top" når man samtidig benytter seg av den reduserte terrengklaringen som unntaksbestemmelsen gir.

Luftfartstilsynet har gitt ut denne informasjonen om den nye ordningen.

Powered by Labrador CMS