8,33 KHZ-SAKEN:

8,33 kHz: Problemet med den nye kanalinndelingen er at en rekke flyradioer må tas ut av drift.
8,33 kHz: Problemet med den nye kanalinndelingen er at en rekke flyradioer må tas ut av drift.

Luftfartstilsynet tar i bruk unntaksregel - norske flygere kan spare millioner

Det lå an til millionsmell for norske piloter som trengte ny flyradio fra 1. januar 2018. Nå kan de etter alt å dømme senke skuldrene de neste åtte årene.

Publisert Sist oppdatert

Anført av Eurocontrol besluttet EU i 2012 at alle flyradioer som brukes i Europa fra og med 1. januar 2018 må være av rimelig ny dato. Nærmere bestemt må radioene være så nye at de kan stilles om til en separasjonen mellom de ulike kanalene på 8,33 kilo-Hertz (kHz) mot tidligere 25 kHz. 

Tiltaket innføres fordi det er trangt om plassen i sentral-europeiske strøk på frekvensområdet som flyradio har fått tildelt. Ved å dele båndbredden for hver radiokanal i tre, blir det tre ganger så mange radiokanaler å velge mellom.

Koster millioner

Beregninger Norges Luftsportforbund (NLF)  har utført viser at totalkostnaden per luftfartøy kan dreie seg om cirka 50 000 kroner i snitt, totalt mellom 25 og 50 millioner kroner. 

Gjennom lengre tids dialog med myndighetene har NLF sett på hvilke unntaksmuligheter som EU og Eurocontrol kan godta for å hindre at et stort antall radioer må byttes ut "over natten".

Nå har Luftfartstilsynet besluttet å benytte en unntaksbestemmelse, som innebærer at norske flygere fremdeles kan benytte de gamle radioene til 2025.

- Luftfartstilsynet har i arbeidet med denne forordningen fått ulike innspill, som har gjort det nødvendig å ta i bruk en unntaksbestemmelse i forordningen. Den gjør det mulig å få utsatt implementering til 2025. Denne unntaksbestemmelsen viser blant annet til state aircraft og de behov som kan foreligge der det er felles lufttrafikktjeneste, opplyser avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet Wenche Olsen i en e-post til Flynytt.

Tar i bruk unntaksregel

Hun understreker at dette ikke er en søknad om unntak, men en notifikasjon om at unntaksregelen tas i bruk i henhold til de bestemmelser som ligger i forordningen.

- Kommisjonen kan, via ESA, stille spørsmål som må besvares, men forordningen gjennomføres i Norge med dette unntaket frem til 2025, forteller hun.

Generalsekretær i NLF, John Eirik Laupsa, uttrykker stor glede over at store deler av allmennflymiljøet kan slippe å gjøre investeringer i radioutstyr man ikke trenger før dagens radiomateriell av funksjonelle årsaker blir utrangert.

- Vi er fullstendig klar over at dette må få en aksept i det europeiske systemet, men ut fra det reelle behovet for frekvenser i vårt område har vi svært stor tro på at det vil lykkes, sier han til Flynytt.

Ledige kanaler i Europa i de ulike landene.
Ledige kanaler i Europa i de ulike landene.

 - Mye engasjement

Da Norge behandlet innføringen av det nye kravet gjennom EØS-avtalen i 2013, argumenterte NLF sterkt mot at forordningen ble gjort direkte gjeldende i Norge. 

De mener at forordningen løser et problem som Norge og Skandinavia langt på vei ikke har, og at tiltaket både er kostbart og kan gi negativ sikkerhetseffekt i den grad flygere som ikke kan finansiere overgangen skulle velge å fly helt uten radio.

 - Det har vært jobbet i mange kanaler og med mye engasjement.  Vi tror at det systematiske arbeidet vi har drevet over lang tid har bidratt til den gode beslutningen vi oppfatter at norske myndigheter har tatt ved å melde inn dette unntaket, sier Laupsa, og legger til:

- Spesielt vil jeg nevne Ole Baartvedt, som leder vår tekniske komité, som har bidratt med unnværlig radioteknisk kompetanse. Vi har også hatt et omfattende samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner.

31. desember 2025

Generalsekretæren forteller at det er sannsynlig at både Danmark og Sverige også vil melde unntak, om enn ikke i samme omfang som det Norge gjør. 

Notifikasjonen skal behandles av EFTA Surveillance Authority, som sørger for at Norge overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen. De vil  vurdere unntaket i samråd med Eurocontrol Network Manager. Dersom det blir godkjent vil norske piloter fremdeles kunne fly med radioustyr som kun har 25 kHz kanalseperasjon frem til 31. desember 2025. 

Unntaket vil bare gjelde i norsk luftrom. Dersom man skal fly i utlandet må man forholde seg til reglene i det aktuelle landet.

Les mer: Norsk luftsport risikerer millionregning – nytt flyradiosystem med 8,33 kHz kanalinndeling fra 1. januar 2018

Powered by Labrador CMS