Luftfartstilsynet reverserer Vampire-vedtak

Luftfartstilsynet har lyttet til flyeierne og reversert det ett år gamle vedtaket om at de to norske Vampire-flyene ikke kan plasseres i den enkleste vedlikeholdsklassen.

Publisert

– Vi i Flyvåpenets historiske skvadron er veldig glad for at vi nå – etter ett års saksbehandlingstid – har blitt plassert i den enkleste vedlikeholdsklassen, slik vi hele tiden har argumentert for, sier Vampire-eier Kenneth Aarkvisla til Flynytt.

Hvilken vedlikeholdsklasse veteranfly plasseres i er viktig for flyeierne, blant annet fordi den enkleste klassen gir de lempeligste kravene hva angår hvem som kan utføre årlig vedlikehold og større serviceoppdrag på flyene.

Det er verdt å merke seg at vedlikeholdsklasse III stiller samme krav til hva som skal gjennomgås og utføres av ettersyn som vedlikeholdsklasse I og II. Som for andre luftfartøy, må fartøy i klasse III vedlikeholdes og etterses etter fabrikantens myndighetsgodkjente vedlikeholdsprogram.

Flynytt skrev første gang om saken i november 2014, og siden den gang har Luftfartstilsynet både hatt interne gjennomganger og avholdt møte med allmennflymiljøets organisasjoner om temaet.

Myndighetene har behandlet saken i ett år

Allerede 24. mars i fjor søkte Vedlikeholdsorganisasjon LN-DHY/LN-DHZ om å få de to historiske luftfartøyene inn i den enkleste vedlikeholdsklassen, vedlikeholdsklasse III. Søknaden ble avslått en uke senere:

– Luftfartstilsynet har vurdert luftfartøyets kompleksitet opp mot gjeldende krav og definisjoner for å ligge i vedlikeholdsklasse III. Med bakgrunn i luftfartøyets utstyr, utrustning og motor har Luftfartstilsynet ikke funnet at LN-DHZ kan omklassifiseres til vedlikeholdsklasse III, skrev tilsynet for snart ett år siden.

Aarkvisla klaget på vedtaket, men Luftfartstilsynet opprettholdt det og oversendte klagen til Samferdselsdepartementet som neste klageinstans.

Oversendelsesbrevet ble unntatt offentlighet ved en feil, noe Luftfartstilsynet i ettertid har beklaget overfor Flynytt.

Luftfartstilsynet framholdt lenge at det kun er hjemmebygde luftfartøy under 2.000 kg som ikke drives av jetmotor som kan plasseres i vedlikeholdsklasse III.

Samferdselsdepartementet har hatt klagesaken til behandling siden juni 2014, men departementet rakk aldri å konkludere i saken, før Luftfartstilsynet tilbakekalte den 5. februar i år.

Etter en intern juridisk gjennomgang landet nemlig Luftartstilsynet på at alle luftfartøy som ikke tilfredsstiller luftdyktighetskravene i ICAO Annex 8 og som har en maksimal avgangsvekt eller designvekt på 5.700 kg eller lavere plasseres i den enkleste klassen. Dermed var grunnen lagt for at Luftfartstilsynet kunne tilbakekalle klagesaken fra departementet og at vedtaket kunne reverseres til Vampire-eiernes gunst.

– Det er en viktig seier for oss, da dette vil gjøre det enklere å finne fram til mekanikere. Men jeg synes det er ganske betenkelig at myndighetene har brukt et helt år på å komme til denne konklusjonen, all den tid en tilsvarende sak med helikopteret LN-ORW ledet til samme utfall allerede tilbake til 1998, sier Aarkvisla.

– For helikopter gjelder andre krav, skriver Luftfartstilsynet i sitt brev til Aarkvisla, uten at kravene spesifiseres nærmere.

To-seter ga hodebry

En av de to Vampire-maskinene, nærmere bestemt to-seteren, skapte hodebry siden den har en designvekt på over 5.700 kg og følgelig kunne ha brutt den «magiske grensen» for når vedlikeholdsklasse III ikke lenger kan benyttes. I sivil bruk uten bombelast hadde flyet både den gang det var registrert i Storbritannia og slik det er registrert i Norge luftdyktighetsbevis med lavere avgangsvekt enn 5.7000 kg. Siden flyet ikke er typesertifisert og siden luftdyktighetsbevisets vektgrense er lavere enn 5.700 kg, kunne Luftfartstilsynet til slutt godta at flyet plasseres i vedlikeholdsklasse III. Dermed har begge de to norske Vampire-maskinene kommet inn i det samme, enkle regimet.

– Vi er veldig fornøyd med utfallet av denne saken. Ikke minst er vi tilfreds med at Luftfartstilsynet valgte å ta en egen uhildet juridisk gjennomgang av den før de konkluderte. Det som startet som en uryddig sak, har endt som et godt eksempel på hvordan man kan jobbe for å bli bedre – til inspirasjon for oss i organisasjonene også, sier Jostein Tangen som er kvalitets- og sikkerhetssjef i Norges Luftsportforbund (NLF).

Powered by Labrador CMS