Korona-viruset:

KAN TA AV: Endelig kan flyene ta av igjen uten at flygerne må søke om forhåndstillatelse.

Luftfartstilsynet opphever VFR-restriksjonen

– Nå som luftromsproblematikken er løst, er neste steg å få gjenopptatt skoleflyging.

Publisert Sist oppdatert

Restriksjonsområdet over Norge som innebar at VFR- og skoleflyging bare kunne skje etter tillatelse er nå opphevet. Det melder Luftfartstilsynet i et nyhetsbrev onsdag ettermiddag.

- Vi har i dag 15. april 2020 mottatt brev fra Avinor AS om at Avinor Flysikring AS vurderer situasjonen slik at det på nåværende tidspunkt ikke lengre er behov for restriksjoner på VFR- og skoleflyging, spesielt i ikke-kontrollert luftrom. Etter deres syn kan dermed forskriften oppheves og NOTAM kanselleres, heter det i AIC N 12/20.

En måned med restriksjoner

Opphevingen skjer nesten nøyaktig en måned etter at Luftfartstilsynet 14. mars fastsatte en forskrift som opprettet et restriksjonsområde hvor flyging etter visuellflygereglene i norsk luftrom kun var tillatt dersom Avinor flysikring AS ga forhåndstillatelse. Mesteparten av norsk luftsport ble dermed lammet. 

I Norges Luftsportforbund (NLF) er gleden stor over at restriksjonene fjernes.

- Det er veldig gledelig at både Avinor Flysikring AS og Luftfartstilsynet har revurdert dette tiltaket. Selv om det etterhvert ble oppmyket gjennom stående tillatelser for mange utøvergrupper, og det ble gitt mange individuelle tillatelser, innebar restriksjonen en stor utfordring. Ekstra krevende ble det i påskeuken i området under Farris terminalområde (TMA), sier generalsekretær John Eirik Laupsa.  

Noen områder krever PPR

Luftfartstilsynet opplyser at i enkelte områder er det spesielt redusert bemanning og det benyttes sammenslåtte sektorer.

Per i dag innføres det derfor krav til forhåndstillatelse (PPR) for VFR-flyging i følgende terminalområder:

  • Oslo TMA

  • Farris TMA

  • Helgeland TMA

  • Lofoten TMA

  • Hammerfest TMA

- Sjekk NOTAM!

Luftfartstilsynet opplyser at informasjon om hvilke områder som krever PPR blir kunngjort på NOTAM så snart som mulig. Der vil du også finne fremgangsmåte for hvordan du søker. 

- Siden situasjonen raskt endrer seg kan det komme nye justeringer. Luftfartstilsynet er i tett dialog med aktørene i bransjen. Det vil derfor fortløpende bli vurdert tiltak som er nødvendig, skriver de i nyhetsbrevet.

Tilsynet anbefaler dessuten å bruke ATC-reiseplan, siden en god reiseplan kan kutte ned søketiden betydelig dersom et luftfartøy skulle være savnet.

Det er utarbeidet anbefalinger om desinfisering av fly som tiltak for å redusere smitte av COVID-19. Du finner dem HER.

Jobber for å få gjenopptatt skoleflyging

Laupsa opplyser at NLF slett ikke planlegger å hvile på laurbærene nå som VFR-restriksjonen er opphevet. 

– Nå som luftromsproblematikken er løst, er neste steg å få gjenopptatt skoleflyging i forlengelsen av at smittevernmyndighetene har åpnet for annen aktivitet med "én-til-én-kontakt". Dessuten jobber vi for å få gjenopprettet PFLY-ordningen, sier generalsekretær Laupsa. 

NLF opplyser videre at de jobber for å få på plass tilsvarende veiledere for flyskoler som Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund jobber med for trafikkskolenes del, slik at også flyskolevirksomheten kan gjenopptas.

Powered by Labrador CMS