Luftfartstilsynet hasteinnfører nye askeregler

Etter hektisk møtevirksomhet mandag 22. mai mellom Avinor, Meteorologisk institutt og Luftfartstilsynet, ble nye regler for flyging i aske i norsk luftrom innført. Reglene skiller seg fra tidligere prosedyrer ved at det opprettes tre graderte varianter av askeforurensede soner med klart definerte konsentrasjoner av aske. Dessuten er forskriftene harmonisert med regelverket i andre europeiske land.

Publisert

Etter hektisk møtevirksomhet mandag 22. mai mellom Avinor, Meteorologisk institutt og Luftfartstilsynet, ble nye regler for flyging i aske i norsk luftrom innført. Reglene skiller seg fra tidligere prosedyrer ved at det opprettes tre graderte varianter av askeforurensede soner med klart definerte konsentrasjoner av aske. Dessuten er forskriftene harmonisert med regelverket i andre europeiske land.

I forskriften heter det blant annet følgende:

"Ved potensiell forekomst av vulkansk aske skal Avinor AS ved lufttrafikktjenesten gjennom NOTAM publisere informasjon om:

a) Område med medium konsentrasjon: Et luftrom med nærmere definerte koordinater der det kan forekomme konsentrasjoner av vulkansk aske større enn 2 x10 -3 g/m3, men mindre enn 4 x 10-3 g/m3.

b) Område med høy konsentrasjon: Et luftrom med nærmere definerte koordinater der det kan forekomme konsentrasjoner av vulkansk aske lik eller større enn 4 x 10-3 g/m3, eller forurensede områder hvor informasjon om konsentrasjon av aske ikke er tilgjengelig.

Eier og bruker skal ha dokumenterte prosedyrer for planlegging og utførelse av operasjoner i og rundt luftrom eller ved lufthavner som kan være forurenset av vulkansk aske. Dette gjelder også områder med lav konsentrasjon av aske, det vil si et luftrom med nærmere definerte koordinater der det kan forekomme konsentrasjoner av vulkansk aske lik eller mindre enn 2 x 10 -3 g/m3.

Prosedyrene skal sikre at flyoperasjoner til enhver tid foregår innenfor aksepterte sikkerhetsmarginer. Prosedyrene skal sikre at berørt personell er i stand til å planlegge og utføre risikovurderinger for operasjoner i luftrom som er forurenset av vulkansk aske."

Krav om godkjent risikoanalyse

Operatører som vil fly i et hvilket som helst askeforurenset område må ha utført en risikoanalyse samt ha på plass sikkerhetskompenserende prosedyrer som er godkjent av Luftfartstilsynet. I øyeblikket er det ingen norske flyselskaper som har godkjente prosedyrer for flyging i områder med høy eller middels askekonsentrasjon. Derimot kan de selskapene som ifjor fikk godkjent prosedyrer for flyging i lav askekonsentrasjon fortsatt benytte disse.

Konsekvenser for allmennflyging

For få uker siden publiserte motorprodusenten Lycoming retningslinjer for flyging med fly med stempelmotorer i askeforurenset område. Fabrikanten oppgir ikke hvilken konsentrasjon som ansees akseptabel, men de advarer mot flyging i områder hvor det finnes synlig askeforurensning. Videre lister fabrikanten opp tiltak som skal settes i verk dersom man likevel har fløyet inn i denne typen områder. Retningslinjene kan lastes ned nedenfor (Service Instruction No. SI-1530). Også instruks fra Teledyne Continental kan lastes ned her.

Flynytt jobber med å bringe på det rene om Luftfartstilsynet anser at oppfølging av retningslinjene i SI-1530 er tilstrekkelig for flyging i askeforurenset område med fly utstyrt med denne typen motorer, eller om man i tillegg må få godkjent operatørspesifikke prosedyrer og risikoanalyser.

Likeledes er det så langt ikke kjent om forbud mot flyging i askeforurenset område gjelder seilfly samt hang- og paraglidere, slik tilfellet var ved forrige utbrudd på Island for vel et år siden.

Informasjon om de graderte områdene

Det er fortsatt met-office i London som publiserer prognosene for askekonsentrasjon. Disse kan til enhver tid lastes ned her: http://www.metoffice.gov.uk/aviation/vaac/vaacuk_vag.html

Det kan imidlertid være avvik mellom disse prognosene og de faktiske sonene som opprettes i Norge. Avvik kan eksempelvis skyldes at lokale observasjoner korrigerer prognosene eller at operative hensyn tilsier en litt annen grenseplassering av restriksjonsområdene enn prognosene skulle tilsi. Derfor er det viktig at man innhenter oppdatert informasjon via NOTAM på www.ippc.no før en flyging finner sted. Utfyllende informasjon kan også hentes hos www.luftfartstilsynet.no.

Powered by Labrador CMS