Luftfartstilsynet:

NYE TIDER: Fra 1. januar er tilsynet slik vi kjenner det historie.
NYE TIDER: Fra 1. januar er tilsynet slik vi kjenner det historie.

Luftfartstilsynet går bort fra egen GA-seksjon

Assisterende luftfartsdirektør Petter Haugen har forståelse for at det kan oppfattes som at miljøet nedprioriteres. - Men det er snarere slik at vi styrker satsingen på allmennfly, sier han.

Publisert

– Vi kan ikke stå stille. Vi må utvikle oss. Den globale luftfarten endrer seg raskt. Vi må ta grep for å holde følge.

Det sier assisterende luftfartsdirektør Petter Haugen til Flynytt. I begynnelsen av oktober ble det kjent at Luftfartstilsynet står ovenfor en omfattende omstillingsprosess. Fra 1. januar er tilsynet slik vi kjenner det historie. 

− Vi har fått flere oppgaver å løse, samtidig som budsjettene har blitt strammere. Vi har derfor valgt å ta tak i det – og vi vil gjøre det ordentlig ved å etablere en helt ny modell for Luftfartstilsynet, sier han.

Ny modell

Den nye modellen består av fem avdelinger hvor ansvar og oppgaver er tydeliggjort. Avdelingene har ansvaret for henholdsvis strategisk utvikling, direktoratsoppgaver, luftfartsfag, tilsyn og service, inkludert eksterne tjenester. I fagavdelingen finner vi seks seksjoner: Menneskelig ytelse og utdanning, flyoperativt, luftdyktighet, security, flyplass- og flysikring og ubemannet luftfart.

OMSTILLING: . Petter Haugen (innfelt) i Luftfartstilsynet frykter ikke at de har tatt seg vann over hodet med den nye omstillingsprosessen.
OMSTILLING: . Petter Haugen (innfelt) i Luftfartstilsynet frykter ikke at de har tatt seg vann over hodet med den nye omstillingsprosessen.

Omstillingen innebærer en langsiktig satsing på digitalisering.  Målet er at man på sikt vil frigjøre ressurser som man kan sette inn der det er mest behov. Dette innebærer at store deler av driften blir digitalisert.  Slik vil man frigjøre ressurser som kan settes inn der det er mest behov. 

−  Vi vil oppnå nødvendig hurtighet og kvalitet i saksbehandlingen, enten det er sertifikater eller regelstyrt saksbehandling. Vi ønsker å tydeliggjøre vår rolle som tilsyn, og håper på bedre standardisering i tilsyn og en mer enhetlig kommunikasjon. Dette inkluderer NLF og allmennfly, sier Haugen.  

Fjerner GA-seksjon

Endringen betyr at dagens allmennflyseksjon legges ned. Oppdrag knyttet til GA-virksomheten vil bli fordelt i flere seksjoner. Haugen har forståelse for at det kan oppfattes som at allmennflymiljøet nedprioriteres, men avkrefter at det er tilfellet. 

− Jeg forstår at det kan oppleves sånn ved første øyekast, men det er snarere slik at vi styrker vårt innsats også med tanke på allmennfly. Alle deler av vår portefølje, GA inkludert, skal følges opp på et mer strategisk nivå. Vi vil få en mer helhetlig tilnærming gjennom bedre strukturerte tverrfaglige prosesser, og det vil styrke kvaliteten på vårt arbeid. Det vil fortsatt være personer med spisskompetanse som jobber med GA-saker. Vi kommer til å beholde de sterke faglige miljøene og klargjøre rollene der, sier han. 

− Hva er grunnen til at dere fjerner allmennflyseksjonen?

− Vi tenker ikke at vi har fjernet en seksjon. Vi har foretatt en total reorganisering. Hele modellen er tuftet på nye prinsipper, der vi skal jobbe mer strategisk og tverrfaglig for å bygge gode bilder av sikkerhetstilstanden. De som jobber med allmennfly i dag – som også i dagens organisasjon jobber i flere avdelinger og seksjoner – skal fortsette med det, sier Haugen

Vil forstå allmenflygernes hverdag

Han tror ikke allmennflygerne vil merke store endringer som følge av omstillingsprosessen.

− Jeg tror endringene vil medføre at GA får en bedre posisjon i Luftfartstilsynet. Vi er bevisst på at det er et enormt stort miljø og at mange er veldig dedikert til både hobbyen og virket sitt. Jeg håper og tror at vi gjennom dialog med NLF kan bli klarere når det gjelder samspill og felles roller, sier han.

Håpet er også at digitaliseringen skal gjøre det lettere å finne frem i regelverket. 

− Vi ønsker å forstå og overskue det som er allmennflygeres hverdag på en enda bedre måte. Ikke bare som tilsynsmyndighet med en korrigerende rolle, men også med tanke på samspill og utvikling i fellesskap.

− Hvordan vil dere sikre at dere har personer som kjenner til og tar vare på GA-spesifikke forhold? 

– Dette er et vedvarende og viktig spørsmål. Det går på både kompetanse, personlig interesse og utvikling. Vi ønsker selvfølgelig å ha nødvendig kunnskap og å tilføre kunnskap. For mange vil det innebære en endring av den personlige porteføljen, men vi håper det blir til det bedre. Jeg ser ikke bort fra at vi kan komme til å ansette nye arbeidstakere fra GA-miljøet. Vi vil jobbe tettere med flere etater og interessentgrupper enn det vi gjør i dag.

Har klokkertro

Per nå er det 184,4 årsverk i Luftfartstilsynet. Effektivisering og digitalisering vil trolig bety en slankere organisasjon på sikt, men ingen ansatte skal sies opp i forbindelse med omstillingen.

– Vi skal levere minst like bra med relativt sett strammere rammer. Vi skal ta utfordringen og endre oss til det bedre. Vi skal digitalisere og endre en del av arbeidssettet vårt. Dette er viktig med tanke på vår rolle som samfunnsaktør, sier Haugen.

– Frykter du at dere har tatt dere vann over hodet?

– Nei, det gjør jeg overhodet ikke. Det sier jeg fordi de som jobber her er så dyktige. De går på jobb hver dag med masse energi og møter hverandre med smil og godhet. Ledergruppen har klokkertro på dette, sier Haugen.

Powered by Labrador CMS