Luftfartsskolen og Rørosfly fusjonerer

Luftfartsskolen og Rørosfly har besluttet å slå sammen all sin virksomhet. Aktivitetene blir videreført og videreutviklet under navnet Luftfartsskolen AS. Med dette grepet vil de to skolene kunne tilby et helt komplett program i Norge som inkluderer alt fra teoriundervisning til simulatortrening og flygetrening i lufta. I tillegg til planer om å etablere en flygetreningsbase sentralt på Østlandet, opprettholdes Luftfartsskolens trafikkflygerutdanning i Florida.

Publisert

Luftfartsskolen og Rørosfly har besluttet å slå sammen all sin virksomhet. Aktivitetene blir videreført og videreutviklet under navnet Luftfartsskolen AS. Med dette grepet vil de to skolene kunne tilby et helt komplett program i Norge som inkluderer alt fra teoriundervisning til simulatortrening og flygetrening i lufta. I tillegg til planer om å etablere en flygetreningsbase sentralt på Østlandet, opprettholdes Luftfartsskolens trafikkflygerutdanning i Florida.

De to flyskolene har hatt et nært samarbeid gjennom flere år, og initiativet til sammenslåingen kommer fra begge parter. De to skolene har anslagsvis utdannet 70 prosent av alle nye piloter som i dag flyr i norske flyselskaper. Gjennom fusjonen vil de to skolene kunne forene sine styrker og videreutvikle norsk flygerutdanning, heter det i en pressemelding fra de to selskapene.

Styreleder i det fusjonerte selskapet blir Otto Lagarhus som er en av nestorene i norsk luftfart, blant annet kjent for å ha vært tidligere luftfartsdirektør og tidligere president i Norges Luftsportforbund (NLF). Ansvarlig for daglig drift blir Thor Alvik og Tor W. Sandnes som er dagens ledere i henholdsvis Luftfartsskolen og Rørosfly.

Vil åpne utdanningsbase sentralt på Østlandet

I dag leverer Luftfartsskolen all teori og simulatorflyging, mens Rørosfly leverer praktisk trafikkflygerprogram i én- og tomotors fly på Røros lufthavn. En fusjon vil medføre at alt utdanningsmateriell med fly, simulatorer og utdanningsplattformer sammen med personell og myndighetsgodkjenninger vil inngå i ett felles eiet selskap - Luftfartsskolen AS. Målsetningen er en fysisk sammenslåing i løpet av høst/vinter inneværende år. Planene er videre å etablere en ny flygetreningsbase på en sentral flyplass på Østlandet i tillegg til basen på Røros, forteller Thor Alvik til Flynytt.

– Vi vil dessuten tilby et landsdekkende utdanningstilbud for ungdom og voksne som satser på trafikkflygeryrket. Målsetningen for «Nye Luftfartsskolen» er fortsatt å være best på kvalitet, få flest studenter i jobb og samtidig kunne tilby den mest kosteffektive trafikkflygerutdanningen i Skandinavia, fortsetter Alvik.

Bred regional forankring

– Til sammen 70 års erfaring forenes nå i en robust organisasjon med styrket administrasjon og flere instruktørkrefter. Vi er dermed bedre rustet til å møte utfordringer og muligheter i årene som kommer, sier styreleder Otto Lagarhus.

– Gjennom de to skolenes nye organisasjon, med en allerede bred regional forankring fra et årelangt samarbeid med luftfartsorganisasjonen Norges Luftsportforbund (NLF), vil det fremtidige rekrutteringsgrunnlaget for pilotbransjen kunne utvikles ytterligere, legger Lagarhus til.

Fra å ha vært storaksjonær i Luftfartsskolen i en årrekke, solgte NLF seg ned tidligere i år, men forbundet har valgt å beholde en minoritetspost i selskapet.

– Med en medlemsmasse på mer enn 12.000 dedikerte luftsportsutøvere i NLF vil en stor del av den fremtidige rekrutteringen til pilotyrket komme nettopp fra dette segmentet, uttaler president i NLF og pilot i SAS, Rolf Liland.

Luftfartsskolen har i samband med fusjonen laget nye hjemmesider som man finner her.

Powered by Labrador CMS