Lettere for de som flyr sjø og land

ESA som er EFTAs overvåkingsorgan godtar Norges forslag til unntaksbestemmelse som innebærer at flygere som flyr både land- og sjøfly kan kombinere flytiden på de to typene hver gang de skal forlenge sine rettigheter.

Publisert

Som Flynytt formidlet høsten 2013, innebærer det nye felleseuropeiske sertifikatregelverket Part-FCL at de som flyr både sjø- og landfly ikke uten videre kan kombinere flytiden fra de to kategoriene når de skal forlenge sine rettigheter.

De fleste småflygere forlenger sine rettigheter med den såkalte 12-timersregelen: Ved å ha 12 flygetimer siste 12 måneder inkludert seks timer som fartøysjef, én time med instruktør og minst 12 avganger og landinger, kan klasserettighetene SEP (land) og SEP (sea) fornyes.

files/content/news/Wiggo Nystuen.jpgImplementeringen av det tidligere sertifikatregelverket JAR-FCL i Norge tillot imidlertid at de 12 flytimene kunne dekkes av en kombinasjon av timer i sjøfly og landfly, så lenge man hadde 12 avganger og 12 landinger i hver klasse.[

Slik det nye regelverket som trådte i kraft i fjor sommer er formulert, er ikke dette lenger mulig. Luftfartstilsynet så at det rammet de aktuelle flygerne på en utilbørlig måte og satt i gang et arbeid for å få godkjent en unntaksbestemmelse.

– Vi ser for oss å videreføre samme regel som vi hadde før innføringen av EASA Part-FCL, fortalte Wiggo Nystuen til Flynytt i september i fjor. Nystuen er Luftfartstilsynets seksjonssjef utdanning.

Nå har Luftfartstilsynets arbeid gitt resultater i det EFTA kunngjør at det norske forslaget til unntaksbestemmelse er godkjent.

Lang prosess

Unntaksbestemmelser til det felleseuropeiske regelverket for flysikkerhet kan på visse vilkår godtas, så lenge flysikkerheten er ivaretatt. For Norges del er prosessen imidlertid relativt komplisert fordi Norge ikke er medlem av EU.

Luftfartstilsynets forslag til unntaksbestemmelse måtte derfor gjennom en lang prosess som ikke bare omfatter EASA og EU-kommisjonen, men også ESA (EFTA Surveillance Authority). Samtlige instanser godtar forslaget, og bestemmelsen kan derfor settes ut i live.

Det er ventet at framtidige versjoner av sertifikatregelverket vil inneholde en tilsvarende formulering som i den norske unntaksbestemmelsen.

Viktige forenklinger

Gjennom unntaksbestemmelsen slipper de som flyr både land og sjø unna med én instruktørtime som minimum. 12 flytimer samlet for de to klassene er også tilstrekkelig, så lenge minst én av de seks påkrevede timene som fartøysjef har skjedd i hver av klassene siste 12 måneder.

EASA-regelverk som er bindende for Norge er den engelske utgaven av regelverksteksten. Derfor er også unntaksbestemmelsen på engelsk og lyder:

The provisions of FCL.740.A(b)(3) of Annex I (Part-FCL) to Regulation (EU) No 1178/2011 shall apply with the following sub-paragraph:

"(3) When an applicant holds both a single-engine piston aeroplane land class rating and a single engine piston aeroplane sea class rating, they may comply with the requirements of FCL.740(b)(IXii) to revalidate both ratings by completing, within the 12 months preceding the expiry date of the rating, 12 hours of flight time in a single engine piston aeroplanes, including:

  • 6 hours as pilot in command in single engine piston aeroplanes of which at least 1 hour shall be in a landplane or in an amphibian operated as a landplane and at least 1 hour shall be in a seaplane or in an amphibian operated as a seaplane; and
  • 12 take-offs and landings on land and 12 take-offs and landings on water; and
  • a training flight of at least 1 hour with a flight instructor (FI) or a class rating instructor (CRI). This training flight may be completed in a single engine piston aeroplane, seaplane or amphibian. Applicants shall be exempted from this flight if they have passed a class or type rating proficiency check or skill test or assessment of competence in any other class or type of aeroplane.

Bildet overWiggo Nystuen er Luftfartstilsynets seksjonssjef utdanning. Foto: Luftfartstilsynet

Dokumentene fra ESA kan lastes ned her:

Powered by Labrador CMS