Havaristedet sett mot øst-sørøst. Flyet traff oppe på knausen.

Larvik-ulykken:- Ikke vært mulig å gi en entydig forklaring på hva som førte til at flyet kom ut av kontroll og gikk i spinn

Publisert Sist oppdatert

I dag kom Statens havarikommisjons rapport om flyulykken vest for Larvik i november 2021.

Tre personer livet da et skolefly av typen Diamond DA42 NG havarerte. Flyet, som tilhørte Pilot Flight Academy på Torp, var ute på en treningstur med en instruktør og to elever ombord.

Sikkerhetstilråding Luftfart nr. 2023/04T

Tirsdag 23. November 2021 øvde en elev og en instruktør på sakteflyging i 3 600 ft høyde over terrenget med et fly av typen Diamond DA 42 NG. Av ukjent årsak entret flyet spinn og styrtet. Det er ikke kjent om det var eleven eller instruktøren som fløy da flyet kom ut av kontroll, men instruktøren skal uansett utgjøre en sikkerhetsbarriere. Det er ikke krav til praktisk vedlikeholdstrening for instruktører med hensyn til hverken å forhindre spinn eller uttak fra spinn.

Havarikommisjonen tilrår at EUs flysikkerhetsbyrå (European Union Aviation Safety Agency – EASA) vurderer kravene til praktisk utdanning og vedlikeholdstrening for flyinstruktører med vekt på å forhindre at fly kommer i spinn, samt uttak fra spinn.

Skoleflyet tok av fra Sandefjord lufthavn Torp (ENTO). Etter cirka 32 minutters flyging, og etter å ha gjennomført flere svinger i rundt 3 600 fot høyde over bakken, kom flyet ut av kontroll og gikk i spinn.

Tilgjengelig informasjon tyder på at flygingen var normal helt til flyet kom ut av kontroll. To sekvenser med flyging med lav hastighet ble gjennomført i perioden. Hastigheten var da nede i henholdsvis 81 kt og 72 kt. Det er sannsynlig at steilevarselet (first indication) kom på under den andre sekvensen. Havarikommisjonen mener videre det er sannsynlig at flyet kom ut av kontroll under en tredje sekvens, da hastigheten igjen var på vei ned. Undersøkelser av flyvraket har vist at både flaps og understell var nede da flyet traff bakken.

Havarikommisjonen har drøftet flere mulige scenarioer, men det har ikke vært mulig å gi en entydig forklaring på hva som førte til at flyet kom ut av kontroll og gikk i spinn.

Havarikommisjonen har ikke funnet feil ved flyet som kan forklare hvorfor det kom ut av kontroll, men understreker at tekniske feil likevel ikke kan utelukkes.

Havarikommisjonen har gitt en sikkerhetstilråding i forbindelse med undersøkelsen (se faktaboks).


Powered by Labrador CMS