Sjøfly:

REGELENDRING: Om kort tid vil det ikke være nødvendig med PPL(A) om man vil fly sjøfly.
REGELENDRING: Om kort tid vil det ikke være nødvendig med PPL(A) om man vil fly sjøfly.

LAPL(A) med sjøfly er en realitet

EU-kommisjonen har publisert den lenge etterlengtede regelverksendringen som gjør det mulig å fly sjøfly med småflysertifikatet LAPL(A).

Publisert

En forglemmelse da det felleseuropeiske sertifikatregelverket del-FCL ble vedtatt i 2011 har innebåret at det enkleste småflysertifikatet LAPL(A) ikke kan brukes om man vil fly sjøfly.

Mindre fleksibelt

Tvert i mot har det vært nødvendig å ha det tradisjonelle privatflysertifikatet PPL(A).

Ulempen er at PPL(A) er mindre fleksibelt både under opplæring og for senere opprettholdelse. Blant annet kreves det legeattest med strengere krav (klasse 2). 

Som Flynytt formidlet for et par år siden, tok Norges Luftsportforbund (NLF) i 2017 et initiativ gjennom en EASA-høring om at utvidelsen av LAPL(A) for sjøfly ble hurtigbehandlet, slik at utøverne snarest mulig kunne dra nytte av en regelverksendring som «alle» egentlig var enig om. Nå er resultatet på plass gjennom EU-kommisjonens publisering av forordning (EU) 2019/1747

Trer i kraft i EU i november

Regelverksendringen trer i kraft i EU 11. november 2019.

Før den tid, skal EUs flysikkerhetsbyrå EASA publisere akseptable samsvarskriterier (AMC) og veiledningsmateriell (GM) til bestemmelsene.

Når forordningen trer i kraft i Norge er foreløpig ikke klart, men det forventes ingen vesentlig forsinkelse sammenliknet med tidsplanen for EU. 

Les mer om LAPL(A) og saken om sjøfly her

Powered by Labrador CMS