Sjøfly:

«UTRYDNINGSTRUET»: – Sjøflygere er en «utrydningstruet art». NLF har derfor de siste årene jobbet systematisk for å sikre tilgang til sjøflyanlegg og å hindre reguleringer som setter en stopper for virksomheten, sier generalsekretær John Eirik Laupsa.
«UTRYDNINGSTRUET»: – Sjøflygere er en «utrydningstruet art». NLF har derfor de siste årene jobbet systematisk for å sikre tilgang til sjøflyanlegg og å hindre reguleringer som setter en stopper for virksomheten, sier generalsekretær John Eirik Laupsa.

LAPL i sikte for sjøflygere

Etter å ha klaget til EASA over sendrektig innføring av LAPL for sjøflygere i 2015 fikk Norges Luftsportforbund (NLF) omsider napp i sommer.

Publisert

Av de utallige regelverksprosjektene det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA jobber med om dagen, finner vi en opprydding i regelverket for utdanning av flygere (Part-FCL). 

Tittel

Innhold

«Lavthengende frukt»

Da EASAs utkast til revisjonspakke var på høring i 2015, grep Norges Luftsportforbund (NLF) sjansen: 

– NLF vil oppfordre EASA til å inkludere en «sjøflyversjon» av LAPL(A)-sertifikatet allerede ved denne korsveien. Vi er klar over at EASAs fireårsprogram for 2014–2017 inkluderer en planlagt «sjøflyutvidelse» av LAPL gjennom regelverksprosjektene RMT.0565 og RMT.0566, men prosjektene er allerede forsinket.  I mellomtiden sliter sjøflygingen i Europa daglig med dalende aktivitet og trenger akutt bistand på regelverksfronten gjennom å gjøre sertifikatet/rettigheten enklere å få og opprettholde, het det i høringssvaret. 

– En «sjøflyversjon» av LAPL(A) er dessuten «lavthengende frukt» med tanke på å oppnå målene til EASAs veikart for regulering av allmennflyging, la luftsportsforbundet til.

Accepted!

Nå har EASA besvart alle høringsinnspillene og konkludert med et nytt regelverksutkast. Når EASA besvarer høringsinnspill, vil høringspartene enten få «noted», «not accepted» aller «accepted» som svar. 

Hva er LAPL?

  • LAPL står for «light aircraft pilot license» og er et forenklet privatflygersertifikat som finnes i versjoner for fly (A – aircraft), helikopter (H), ballong (B) og seilfly (S). 
  • Mens privatflysertifikat (PPL) forutsetter minimum 45 timers praktisk flygetrening, kan LAPL-elever med talent for flyging klare seg med bare 30 timer. Har man eksempelvis fløyet mikrofly fra før, kan dessuten inntil 15 fartøysjeftimer på mikrofly krediteres mot kravet på 30 timer. 
  • Har man LAPL(S) med TMG -rettighet fra før, er minimumstimetallet med treningstimer kun tre, forutsatt at man har minst 21 flytimer erfaring på TMG fra før. 
  • LAPL(A)-teorien er den samme som PPL(A)-teorien, men har man LAPL-teori fra en annen luftsportsgren (f. eks. seilflyging), slipper man å ta opp de fagene som er felles.
  • De medisinske kravene til LAPL(A) innebærer større fleksibilitet: Legesjekken kan skje sjeldnere (annethvert år for flygere over 50 år), og den kan utføres hos fastlegen. 
  • Hovedbegrensningen med LAPL(A) er at luftfartøyet man fører maksimalt kan veie 2000 kg, og at det maksimalt kan være fire personer inkludert flygeren om bord i maskinen. LAPL(A) følger heller ikke ICAOs krav til privatflysertifikat, så dersom du skal fly utenfor EASA-områdets 32 land, trengs PPL(A). 
  • Man kan utvide LAPL(A) med en rekke rettigheter, eksempelvis akro og nattflyging, men for å fly etter instrumentreglene (IR eller EIR) trengs PPL(A). I øyeblikket kan man heller ikke fly sjøfly med LAPL(A), men her vil en endring etter EASAs utsagn være på plass neste år.

 

Som regel vil flysikkerhetsbyrået kvittere ut med negativt eller nøytralt svar, siden innspillene fra eksterne organisasjoner ofte berører forhold som EASA allerede har vurdert. Denne gang fikk imidlertid NLF flyttet EASA et hakk i allmennflyvennlig retning: 

– Accepted! EASA takker for tilbakemeldingen. Det er et eget regelverksprosjekt for denne endringen, og vi vil på dette stadiet kun referere til klasserettigheten SEP(sea) i opplæringsregelverket, men pensum er endret i tråd med forslaget.

At det nettopp var NLFs kommentar som utløste endringen i regelverket framkommer dessuten av EASAs uttalelse som nå går til EU-kommisjonen for endelig vedtak innen utgangen av første halvår neste år. 

 – Det nytter!

– Saken viser at det nytter å si fra. Selv om Norge ikke er medlem av EU og dermed ikke har stemmerett i EUs organer, er dette et godt eksempel på at man kan bruke EASAs høringsrunder aktivt for å argumentere for forbedret europeisk regelverk, sier John Eirik Laupsa som er generalsekretær i NLF. 

NLF sender inn høringssvar for nytt regelverk både nasjonalt og på europeisk nivå, og i mange tilfeller koordineres høringssvarene med europeiske paraplyorganisasjoner som Europe Air Sports (EAS). 

Lavere terskel for sjøflyging

LAPL er en sertifikattype som innebærer en lavere terskel for å få sertifikat og ikke minst for å opprettholde et. For flygere over femti er det tilstrekkelig med legesjekk annethvert år istedenfor hvert år, og sjekken kan skje hos fastlegen istedenfor en flylege. 

– Sjøflygere er en «utrydningstruet art». NLF har derfor de siste årene jobbet systematisk for å sikre tilgang til sjøflyanlegg og hindre reguleringer som setter en stopper for virksomheten. Oppoverbakken er bratt, noe saken med det nye restriksjonsområdet på Jomfruland viser, men det gjør det ekstra viktig å utnytte de mulighetene som tross alt finnes for å forbedre forholdene for sjøflyging og annen allmennflyaktivitet, avslutter Laupsa. 

Powered by Labrador CMS