Konvertering til blyfri avgas? Europa: kr 0 – USA: kr 5.000

I Europa kan de fleste småflyeiere som vil vekk fra blyholdig bensin ganske enkelt sette på et klistremerke ved hver bensintank hvor det står ”avgas UL91”. For å gjøre det samme i USA må flyeierne kjøpe et typesertifikattillegg som typisk koster 5.000 kroner pluss kostnaden for en tur innom flyverkstedet.

Publisert

Endelig ser småflygerne tegn til at byråkratiet på enkelte områder er i ferd med å bli mindre i EASA-land enn i allmennflyparadiset USA. Ved en tilfeldighet er det ved bruk av blyfri flybensin at forskjellen for første gang blir tydelig i Europas favør:

Da EASA innførte regelverket CS-STAN i juli, ble det mulig for en flyeier som også er pilot (”pilot-owner” på EASA-dialekt) å sette på de nødvendige etikettene som åpner for å bruke blyfri avgas UL91 på en stor del av småflyflåten. Så lenge flyeieren har forsikret seg om at flymotoren i følge motorfabrikantens anvisning kan gå på 91-oktans flybensin, er det fritt fram for å bruke blyfri bensin med samme oktantall. Dette gjelder også dersom selve flytypen kun er sertifisert for 100-oktans bensin.

I USA har det vist seg ikke å være like lett, og nå har Swiftfuel gjort butikk av klistremerkene. For tre dollar pr hestekraft kan du nå kjøpe et typesertifikattillegg (STC) som gjør det tillatt å bruke blyfri avgas.

Verken den amerikanske eller europeiske løsningen handler om bilbensin – det er kun avgas laget etter flybensinspesifikasjoner det nå er åpnet for med relativt enkle midler på begge sider av Atlanteren.

– Et tilbud til de som ikke trenger høyoktan

Det var under EAA Air Venture i Oshkosh at Swiftfuel lanserte sin nye bensin og sitt nye STC-produkt for en rekke forskjellige småfly. STC-ene er utviklet i samarbeid med Petersen Aviation som fra før er kjent for bilbensinkonverteringer.

Swiftfuel har tidligere markert seg som produsent av to av ni innleverte drivstoffkandidater som nå er til evaluering i USA som ledd i arbeidet med å finne fram til en blyfri erstatning for avgas 100LL. Evalueringen ledes av PAFI (Piston Aviation Fuels Initiative) og FAA, og den er sponset av Kongressen i USA. Testene av drivstoffkandidatene ventes å pågå fram til 2018. Dermed kan en fullstendig omstilling til blyfritt snart være innenfor rekkevidde.

Nettopp fordi PAFI søker å finne fram til en høyoktansløsning som i praksis gir ”one size fits all”, kommer det som en overraskelse at Swift nå lanserer et avgasprodukt med lavere oktantall. Mens Hjelmco, Total og Warter Aviation satser på UL91, har imidlertid Swift satset på UL94.

Til journalist Paul Bertorelli i Avweb forteller Chris d’Acosta i Swiftfuel at de satser på et noe høyere oktantall enn 91 MON*.

– Drivstoffet har 94 i motoroktantall. Motorene drivstoffet er laget for er godkjent for 91 i motoroktan, men ved å bruke 94-oktan har vi en ekstra sikkerhetsmargin for detonering på 3 MON, sier Chris d’Acosta i Swiftfuel til Avweb.

– Vi lanserer drivstoffet for å gi et tilbud til de som ikke har behov for høyoktan, legger d’Acosta til.

Dermed er det duket for dobbelt opp med tankanlegg på flere flyplasser i USA, slik vi også har sett tendenser til i Europa etter at UL91 ble lansert i vår verdensdel.

77 prosent av Kjeller-flåten kan bruke UL91

Noe behov for en ekstra detonasjonsmargin har imidlertid ikke flysikkerhetsbyrået EASA identifisert. Gjennom en sikkerhetsbulleteng åpnet EASA for bruk av UL91 i alle fly hvor motoren er godkjent for slik blyfri bensin allerede i 2010. Gjennom introduksjonen av CS-STAN i år har altså flyeierne selv fått tillatelse til å finne ut av om flyet kan kvalifisere til å bruke drivstoffet samt merke fly og flygehåndbok tilsvarende.

Heller ikke Lycoming ser noen problemer ved bruk av UL91 etter å ha testet bensinen på et stort antall motorer godkjent for blyholdig 91-oktan:

– Mindre avleiringer gir indikasjoner på at motorene har godt av å gå på blyfritt. Ikke minst er det en fordel at blyet er borte med tanke på oljeanalyser: Tidligere maskerte de enorme blymengdene fra bensinen hvilken utvikling i blyavsetninger som kommer fra motorslitasje. Uten bly i bensinen, vil vi kunne følge trenden på blyinnhold fra motorslitasje på samme måte som vi monitorerer kobber og jerninnhold, sier Lycomings Michael Kraft til Flynytt.

77 prosent av småflyene på Kjeller kan bruke UL91 ifølge en gjennomgang av avgasomsetningen ved flyplassen foretatt av Norges Luftsportforbund (NLF) i 2014. Denne delen av småflyflåten står for hele 87 prosent av omsetningskvantumet på Kjeller.

I sommer har Air BP (tidligere Statoil Fuel & Retail) installert et UL91-anlegg på Kjeller for å legge mulighetene til rette for lavere blyutslipp.

*) 91 i ”Motor octane number” tilsvarer ca 98-oktan på norske bilbensinpumper. I europeisk bilbransje oppgis oktan gjerne i RON for ”Research octane number” som er en mindre krevende målemetode.

KAN JEG BRUKE BLYFRI UL91? Du kan med fordel bruke blyfri avgas UL91 dersom du har et EASA-registrert luftfartøy utstyrt med

1) Rotax-motor

2) Lycoming-motor som er godkjent for UL91 eller lavere, se tabell 3 i Lycoming Service Instruction SI-1070S.

3) Continental-motor som er godkjent for 80/87-oktan eller lavere, se tabell fra Continental med oktantallskrav, som også understøttes av dette brevet.

4) Andre motorer som er godkjent for blyfri 91-oktan avgas eller lavere

Uten hensyn til hva det står i flyets håndbok, kan du benytte avgas UL91 så lenge én av ovenstående forutsetninger er oppfylt. Det er en betingelse at du følger prosedyren i CS-STAN (se side 36 og 37) som blant annet innebærer å merke tankene og flygehåndboken.

Har du et amerikanskregistrert luftfartøy, må du i de fleste tilfeller ha et typesertifikattillegg som foreløpig kun finnes for UL94.

OBS: Tillatelsene gjelder kun flybensin type avgas UL91 – bilbensin/mogas krever helt andre tillatelser og i mange tilfeller ekstrautstyr som tilleggspumper mv.

Powered by Labrador CMS