Konner K1 - folkehelikopter på diesel

Konner Helicopter som produseres i en fabrikk nord for Venezia i Italia er "ekstremt enkelt å fly" - med en 250 hk gassturbin som veier 50 kg.

Konner Helicopter som produseres i en fabrikk nord for Venezia i Italia er "ekstremt enkelt å fly" - med en 250 hk gassturbin som veier 50 kg.Tekst: Lars Brede GrøndahlItalienske Konner K1 er allerede levert til de første kundene, hovedsakelig i Østen, etter tusenvis av testtimer. Det har FADEC (Full-Authority Digital Engine Control), som sikrer optimal sikkerhet, ytelse og komfort under oppstart.Alt piloten må gjøre ved start av motoren, er å flytte en bryter fra "OFF" til "IDLE". For å ta av, flyttes bryteren videre fra "IDLE" til "FLY"-posisjonen og FADEC tar seg av resten.Selskapet legger stor vekt på at pilotene skal bruke tiden på å fly helikopteret, mens FADEC tar hånd om alle parametre og motorinnstillinger under flygningen.Konner Helicopter tilbyr en TK-250 turboshaft som ifølge selskapet er den absolutt letteste gassturbinen i verden i sin klasse. Den er utviklet av Konner, yter 250 hk og veier bare 50 kg.Helikopteret er bygget i monolittisk karbonfiber, samme struktur som er vanlig innen bygging av småfly og Formel 1.TK-250 er testet for bruk av diesel, bio-diesel, JP-1 og JP-4. Målsettingen for selskapet er optimal sikkerhet, ytelse og komfort.K1-helikopteret har en hovedrotor med tre kompositt rotorblader.Styringssystemet for endring av pitch på rotorbladene og feathering muliggjøres gjennom bruken av elastiske materialer som sikrer høy pålitelighet og reduserte vedlikeholdskostnader.

Powered by Labrador CMS