Foto: Lillestrøm kommune

Kommuneplan: - Skal sikre fly i lufta over Kjeller

Tilhengerne av et fremtidig levende museum med fly i lufta over Kjeller har fått et nytt håp fra flertallet av Lillestrøms politikere.

Publisert

Under behandlingen av arealdelen av kommuneplanen i kommunestyret onsdag 14. juni, fremmet Senterpartiet på vegne av seg selv og Folkets Røst dette forslaget som ble vedtatt med 28 mot 27. stemmer:

«Kommunedelplanen skal sikre Kjeller med løsning hvor det kan opprettholdes fly i lufta fra eksisterende flystripe på Kjeller. Alle punkter forskyves etter det, og punkt 1 er gjeldende ved motstrid foran andre punkter.»

Varaordfører i Lillestrøm kommune, Thor Christian Grosås (Sp) sier til Flynytt:

- Dette er en viktig bestemmelse og må legges til grunn for annet arbeid fremover. Det er en veldig tydelig føring for det videre planarbeidet, og det er naturlig å ta dette opp med overordnede myndigheter.

- Dette er utvilsomt en god nyhet for de som ønsker fly i lufta over Kjeller, sier varaordføreren som for øvrig skal åpne Flydagen på Kjeller søndag 18.juni 2023.

Naturlig å ta saken videre

Styreleder for Kjeller flyhistoriske kulturpark, Finn Terje Skyrud, er betinget optimist etter dette vedtaket, og finner det naturlig å ta saken opp med Forsvarsdepartementet, som er grunneier på Kjeller.

- På det rikspolitiske planet har man ventet på hvilken kurs Lillestrøm kommune vil følge, og nå har kommunen pekt ut en kurs. Da kan vi vel forvente at Staten vil følge opp, sier Skyrud.

Gruppeleder Jane Bråthen i Senterpartiet, sier til Flynytt:

- Under behandlingen av kommuneplanen, var det flere som reagerte på et kapittel som lett kunne legge til rette for en ren byutvikling på Kjeller. Når man skal legge føringer i en kommunedelplan, måtte vi ha inn de nyere elementene, for det sto ingenting i forslaget fra administrasjonen om å ivareta det flyhistoriske på Kjeller, sier Bråthen.

Powered by Labrador CMS