Knallsuksess for norske ICAO-kart

Digitale ICAO-kart for Norge har blitt en knallsuksess etter to korte uker tilgjengelig. Salget av kartet tilsier at nesten en firedel av alle norske privatflygere har skaffet seg det, og også enkelte kunder fra andre europeiske land har lastet ned det nye offisielle kartet for Norge.

Publisert

– Faktisk må jeg si at lanseringen av det norske kartet er en suksess. Vi har solgt om lag 450 eksemplarer av kartet hittil. De fleste kjøperne er fra Norge, men vi har også hatt nedlastinger fra Tyskland, Storbritannia, Nederland, Østerrike, Sverige, Danmark og et par andre land, forteller Johann Huguenin som er primus motor i det sveitsiske firmaet Xample som utvikler og selger lesebrettappen Air Navigation Pro.

– Hvis vi går ut fra at Norge har cirka 1.600 PPL-piloter og 500 mikroflypiloter, innebærer salgstallene at nesten en firedel av flygerne allerede har anskaffet seg kartet – om vi ser bort fra at noen av kjøperne kommer fra utlandet.

Nettopp de utenlandske kjøperne er "gode nyheter" fra et flysikkerhetsstandpunkt. Statistikk over luftromskrenkelser fra tidligere år viser nemlig at privatfly fra utlandet er overrepresentert når det gjelder denne type krenkelser. Siden norske papirkart ikke har vært tilgjengelig gjennom Jeppesens forhandlernettverk, har det vært litt vanskelig for utenlandske piloter å få tilgang til norske kart. Gjennom lanseringen av det elektroniske kartet er derimot tilgangen svært enkel.

– Hvordan påvirker tilgjengeligheten av de norske kartene populariteten til appen som sådan?

– Sammen med 3D-data har vi nå komplette data tilgjengelig for Norge. Om vi sammenlikner med Sverige hvor offisielle kart ikke er tilgjengelige, går salget fire ganger så godt for oss i Norge som det gjør i Sverige, forteller Huguenin.

Air Navigation Pro er imidlertid ikke alene om å tilby de norske kartene. Også Pocket FMS har lansert dem gjennom sin app, og lover tilgjengelighet på iPad innen få dager. På Android er kartene allerede tilgjengelige.

Powered by Labrador CMS