Kjellers skjebne besegles til våren

Forsvarssjefen foreslår i sitt fagmilitære råd å legge ned Kjeller som base for Forsvaret. Men det er mange meninger som kan og skal luftes før Regjeringen våren 2016 legger frem sitt forslag til ny langtidsplan for Forsvaret.

Forsvarssjefen foreslår i sitt fagmilitære råd å legge ned Kjeller som base for Forsvaret. Men det er mange meninger som kan og skal luftes før Regjeringen våren 2016 legger frem sitt forslag til ny langtidsplan for Forsvaret.

Tekst: Martin Nilsen

Kjellers fremtid som fortsatt flyplass avhenger av hva denne planen til syvende og sist munner ut i.

– Jeg kan selvfølgelig ikke forskuttere hvordan den neste langtidsplanen vil bli, uten å foregripe arbeidet som nå skal gjøres i regjering og Storting. Men jeg deler forsvarssjefens oppfatning om at vi må ta noen tøffe grep, og vi må styrke Forsvaret. Vi har vært tydelige på at vi trenger å styrke forsvaret økonomisk og operativt. Det har vi gjort i budsjettene, og det kommer vi til å fortsette med. I arbeidet med en ny langtidsplan er jeg opptatt av å finne løsninger som både tjener Forsvaret, og som det er mulig å samle politisk oppslutning rundt, sa forvarsminister Ine Eriksen Søreide da hun mottok forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens forslag torsdag 1. oktober.

Forventes bred debatt

I Forsvarsdepartementet får Flynytt opplyst at Regjeringens utforming av langstidsplanen blir forelagt for Stortinget, det vil si samtlige komiteer, ikke bare Forsvarskomiteen, for Forsvarets organisasjoner, de ansattes organisasjoner, og at det foreberedes dialogmøter med alle berørte instanser, så vel fylkeskmmuner, kommuner og andre relevante aktører som vil bli berørt av endringer i forsvarsstrukturen.

– Jeg er i tillegg opptatt av at vi får en bred, offentlig debatt om temaene som skal behandles i den kommende langtidsplanen og om utfordringene vi står overfor. Jeg ønsker gode diskusjoner og innspill velkommen, sa forsvarsministeren, ifølge Forsvarsdepartementets pressemelding.

Si din mening!

Etter offentliggjøringen inviterer Forsvarsdepartementet til en bred innspillsprosses. Blant annet vil berørte kommuner og fylkeskommuner vil også bli invitert til dialogmøte i Forsvarsdepartementet i november. Men det er rom for at alle som ønsker det kan sende innspill.

Disse kan sendes på e-post til langtidsplan@fd.dep.no.

Fristen for å sende innspill er 9. november.

Flynytt følger opp saken kommende uke.

Powered by Labrador CMS