Ordfører Jørgen Vik (Ap) i Lillestrøm mener utredningsarbeidet fra kommunedirektøren ikke er godt nok. Foto: Martin Nilsen

Kjeller-politikerne: «Ikke godt nok»

Saken om Kjeller flyplass` fremtid er på vei tilbake mot en ny runde i det kommunale byråkratiet på Lillestrøm.

Publisert

Flertallet av politikerne vil ha en ny - og bedre - utredning.

Et forslag fra kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm om å planlegge for en ny bydel på Kjeller, uten fly i lufta, kan være på vei tilbake til kommunedirektøren med nok en bestilling fra politikerne om å gjøre leksen godt nok.

Saken ble sendt tilbake i september 2020 med klare bestillinger fra det politiske flertallet om å utrede hvordan man kan kombinere bydels-utbygging samtidig som veteranflyene får anledning til noen få årlige flyturer.

Vil sende saken tilbake

Det nye forslaget som kom fra kommunwdirektøren fredag 3. mars 2023, falt ikke i god jord hos politikerne.

I løpet av mars har både hovedutvalget for kultur og hovedutvalget for miljø og samfunn vedtatt å sende saken tilbake. Onsdag 22. mars var saken kommet til formannskapet som med åtte stemmer (flertall) vedtok å sende saken tilbake til kommunedirektøren.

Men saken skal gjennom nok en kommunalpoltiske runde, nemlig i kommunestyret 29. mars.

Først på det møtet blir det klart om den kommunale administrasjonen må stokke kortene og legge kabalen på nytt.

- Manglende grunnlag

Flere representanter påpekte i formannskapet at de savnet et ensartet grunnlag for å vurdere Kjellers fremtid.

Det ble hevdet at kommunedirektøren helt har sett bort fra den mulighetsstudien som Kjeller Flyhistoriske Kulturpark fremla i 2019, og hvor alternative løsninger for et fremtidig luftfartøyvnernsenter ble presentert i detaljer.

Ordfører Jørgen Vik (Ap) tok ordet til slutt i debattrunden i formannskapet:

- Vi har ventet i over to år, vi gjorde et vedtak for to år siden, der vi ønsket svar på om vi kan få en løsning med fly i lufta.

Ga klare prioriteringer

- Jeg mener denne saken ikke svarer ut dette godt nok. Vi har fått noe mer informasjon, men det er helt avgjørende med et felles kunnskapsgrunnlag for å gå videre. Det er ikke godt nok utredet. Da vi sendte saken tilbake i 2020 var det med klare prioriteringer om:

+ Fly i lufta

+ Mange arbeidsplasser

+ Boliger

+ 30 prosent parkområder

- Dette er ikke godt nok utredet, sa Vik.

Ønsker kombinert utvikling

- Kjeller Flyhistoriske Kulturpark spilte inn allerede i sin mulighetsstudie i 2019 hvordan en arealdisponering kunne gi plass til et veteran-flysenter. Det hadde jeg håpet vi at kunne få godt svar på. Men kommundirektøren svarer at det er vanskelig å kombinere, sa Kjartan Berland (H)

- Høyre mener Risiko og sårbarhetsanalysen som foreligger ikke har tatt utgangspunkt i skissen fra KFK, det mener vi er en svakhet. Vi ønsker at det sjekkes ut om det kan bli en kombinert utvikling med fly og by.

- Det er helt klart: Flyhistorien skal tas vare på, sa Berland.

Varaordfører Thor Christian Grosås (Sp) mente kommunedirektøren har brukt mer energi på å forklare hvorfor hun ikke vil ha fly på Kjeller enn å følge det politiske vedtaket fra 2020 og finne bedre svar på hvordan det kan løses.

Powered by Labrador CMS