Kjeller: Departementet stanser innsigelse fra tilsynet

Samferdselsdepartementet har stanset Luftfartstilsynets varslede innsigelse mot den foreslåtte kommuneplanen for Skedsmo kommune og Kjellers videre skjebne. Dersom Forsvaret bestemmer seg for å forlate den 102-årige flyplassen, vil det dermed bli opp til kommunen og eventuelt vernemyndighetene å avgjøre flyplassens videre skjebne.

Samferdselsdepartementet har stanset Luftfartstilsynets varslede innsigelse mot den foreslåtte kommuneplanen for Skedsmo kommune og Kjellers videre skjebne. Dersom Forsvaret bestemmer seg for å forlate den 102-årige flyplassen, vil det dermed bli opp til kommunen og eventuelt vernemyndighetene å avgjøre flyplassens videre skjebne.

Tekst: Martin Nilsen

Hvis forslag til kommuneplan for Skedsmo kommune 2015–2026 blir vedtatt, kan Kjeller flyplass gå en usikker framtid i møte. Selv om det hittil ikke er fattet kommunalt vedtak om hva som skal skje med plassen, har kommunen vært klar på at de ser på flyplasstomten som en stor arealreserve for både bolig- og insdustriformål dersom Forsvaret ikke lenger ønsker å bruke den.Luftfartstilsynet varslet Skedsmo kommune tidligere i høst om at det kan bli aktuelt å fremme innsigelse til den del av planforslaget som tilsynelatende går ut på å legge ned Kjeller flyplass. – Vurderingen av hvorvidt innsigelse kan være aktuelt forutsetter imidlertid at Luftfartstilsynet får tid til å sette seg ordentlig inn i planen, og de konsekvenser den kan ha for norsk luftfart, skrev tilsynet i et brev som ble signert av luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland.

Trakk inn SamferdselsdepartementetKommunen ga Luftfartstilsynet mer tid, slik at luftfartsmyndigheten kunne vurdere saken nærmere. 25. november fikk Samferdselsdepartementet en e-post fra tilsynet som Flynytt har fått delvis innsyn i: – Hovedspørsmålet (..) er om Samferdselsdepartementet har noen sterke meninger med hensyn til om Luftfartstilsynet forsøker seg på en innsigelse i denne saken, og dernest om dere har noen sterke meninger om hva en innsigelse eventuelt bør gå ut på, står det å lese i e-posten fra Luftfartstilsynet.Departementet svarte at de trengte mer tid, mens Luftfartstilsynet informerte om at de ville fortsette å forberede et brev til Skedsmo kommune. Avklaringen rundt den mulige innsigelsen kom 8. desember i form av en e-post fra Samferdselsdepartementet til Skedsmo kommune. I denne e-posten fortalte departementet at det verken vil komme noen innsigelse fra Luftfartstilsynet eller departementet mot kommuneplanen.

files/content/news/Tom Cato Karlsen.jpg– Ikke naturlig å bifalle en innsigelse– Hva var begrunnelsen for at Samferdselsdepartementet ikke valgte å gå videre med den innsigelsen som Luftfartstilsynet la opp til?– I denne konkrete saken er det ikke naturlig for Samferdselsdepartementet å bifalle en innsigelse mot kommuneplanen. Forsvaret ønsker ikke videre bruk av Kjeller, og kommunen ønsker omregulering av området, sier Tom Cato Karlsen (Frp) som er statssekretær i Samferdselsdepartementet.Tilbakeviser at Forsvaret har bestemt segI svaret fra statssekretær Tom Cato Karlsen kan det se ut som om Forsvaret allerede har bestemt seg vedrørende framtidig bruk av Kjeller. Dette tilbakevises av Forsvarsdepartementet. For saken er midt i en utredning: – I sammenheng med den videre utviklingen av logistikkvirksomheten i forsvarssektoren skal det blant annet gjøres en utredning av virksomheten på Kjeller. Utredningen gjøres for Forsvarssjefen av hans strategiske planstab i Forsvarsdepartementet. Utredningen startet 1. oktober, og arbeidsgruppen vil presentere sine vurderinger 1. mars. Deretter vil dette bli vurdert i forsvarssjefens fagmilitære råd. Forsvarssjefens anbefalinger om utviklingen av Kjeller vil således foreligge 1. oktober neste år, sier pressevakt Asgeir Spange Brekke som er seniorrådgiver Forsvarsdepartementet. Ønsker dialogAt Samferdselsdepartementets beslutning om å stoppe en mulig innsigelse kommer fra et departement under ledelse av Fremskrittspartiet kommer som en overraskelse for mange i allmennflymiljøet. Partiet har markert seg som forsvarere av allmennflygernes tilgang til flyplass i hovedstadsområdet, både tilbake i 1998 da de foreslo at Fornebu skulle opprettholdes for GA-aktivitet, og også ved flere anledninger i den senere tid. Samferdselsdepartementet gir allmennflymiljøet et glimt av håp også denne gangen: – Vi skjønner at den nye kommuneplanen vil skape utfordringer for GA-miljøet på Kjeller i fremtiden, og vi ønsker derfor å komme i en dialog med GA-miljøet så raskt som mulig for å diskutere hvordan vi fra Samferdselsdepartementets side på best mulig måte kan bidra til et godt tilbud til dem også i fremtiden, sier Karlsen.

Allmennflymiljøet er skuffet– Vi er både overrasket og svært skuffet over at Samferdselsdepartementet valgte å stoppe den innsigelsen som Luftfartstilsynet la opp til vedrørende kommuneplanen for Skedsmo 2015-2026. En innsigelse kunne vært et tydelig signal fra nasjonale myndigheter om hvor stor betydning flyplassen har, ikke minst for et samlet allmennflymiljø i Norge, sier Børge Tvorg som er allmennflymiljøets prosjektmedarbeider for flyplassaken på Østlandet. Han jobber for en arbeidsgruppe som igjen er del av Samarbeidsutvalget mellom Norges Luftsportforbund (NLF), AOPA Norway og EAA Chapter 573.– Ekstra skuffende er det at dette skjer mens departementet er under en politisk ledelse som vi generelt sett opplever som svært vennlig innstilt overfor allmennflyging og luftsport. Vi hadde virkelig håpet og trodd at Samferdselsdepartementet under denne ledelsen ville bruke et slikt effektivt virkemiddel som en innsigelse er for å sikre driften av dette viktige anlegget.- Vi vet at Forsvarsdepartementet ikke har besluttet hva Forsvaret ønsker med Kjeller, og for oss som utenforstående kan det se ut som det foreligger en divergens mellom departementene her. Det er viktig at saken blir forankret i det rette departementet, sier Tvorg.

Gir ikke opp Kjeller– Når dette er sagt, er vi meget positive til at departementet inviterer allmennflymiljøet til dialog for å bidra til et godt tilbud til oss også i fremtiden. Vi er spent på hvilke løsninger de i så måte ser for seg.

- I 1998 ble det gitt et politisk løfte om at GA-akiviteten skulle få en permanent løsning, og når det nå 16 år senere fortsatt ikke er levert på dette punktet samtidig som Kjeller er i faresonen, se vi frem til dialogen med Samferdselsdepartementet.

– Det er viktig å understreke at vi ikke gir opp Kjeller etter dette. Heldigvis ser vi at lokalpolitikerne i Skedsmo varmer opp overfor flyplassen, så NLF og resten av allmennflymiljøet vil jobbe videre overfor de kommunale myndighetene slik at verdens eldste flyplass kan bestå, sier Tvorg.

Vil redusere bruk av innsigelserStatlige innsigelser mot kommune- og reguleringsplaner for å ivareta behov av nasjonal eller regional betydning er ikke regjeringens favorittverktøy.Fylkesmannsembetet benytter dette verktøyet flittig, og også statlige tilsyn og direktorater kan bruke det dersom de finner det nødvendig.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har imidlertid bedt fylkesmennene om å ta mer hensyn til lokalt selvstyre og roe ned innsigelsestrangen, ifølge Adresseavisen. I et brev til samtlige fylkesmenn i februar peker han på at behandling av innsigelser tar mye tid og fører til forsinkelser i både planlegging og bygging. Han skriver at regjeringen vil styrke lokaldemokratiet.– Det er de som bor, jobber og lever i lokalsamfunnene som skal utvikle disse videre. Da må de også bestemme mer over arealforvaltningen, skriver Sanner i brevet til Fylkesmennene.Ved å stoppe den varslede innsigelsen fra Luftfartstilsynet, har departementet i tråd med disse prinsippene sagt ”your controls” til Skedsmo kommune.

Bildet over:Tom Cato Karlsen (Frp) er statssekretær i Samferdselsdepartementet. Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

Powered by Labrador CMS