Kjeller: Byutvikling og rullebane – pose og sekk?

For flere av Skedsmos lokalpolitikere framstår framtiden til Kjeller som et veivalg: Boligbygging og byutvikling eller fortsatt flyplass og satsing på AIM Norway, teknologi, innovasjon, forskning og arbeidsplasser. Lokale eiendomsutviklere har siklet på flyplassen lenge. Drømmen om å få i pose og sekk kan vise seg vanskelig for politikerne. Et nei til testcelle for F-135-motoren til F-35 kan starte en «utflagging». Kommunestyret behandling 29. januar kan bli avgjørende om AIM Norway og Forsvaret fortsatt satser på Kjeller. Hva tror du – er det utenkelig å kombinere byutvikling med det teknologimiljøet og den flyplassen som Kjeller har i dag? Flynytt inviterer til idédugnad blant leserne.

For å sparke igang "tankesmia" har Flynytt laget to skisser til en framtid på Kjeller hvor aktiviteten på flyplassen enten beholdes i mer begrenset omfang (plan A) eller videreutvikles med rullebaneforlengning og intensivering av aktiviteten (plan B).

Begge planene tar utgangspunkt i at byutvikling kan handle om mer enn å lage en "blåpapirkopi av forstaden Sandvika" på nordøstsiden av hovedstaden.

PLAN A:

Ved plan A flyttes hangarer og småflymiljøet nordvestover, sammen med et framtidig Flygende museum. Boligbygg og kontorbygg vil ta mesteparten av området som i dag utgjør Småflyhavna.

Kjeller representerer landets største luftfartsmiljø med de største flyklubbene og flyskolene. Mange starter sin yrkeskarriere som pilot ved flyskolene, blir instruktører og utdanner seg videre som trafikkpiloter. Også innenfor norsk luftfartsadministrasjon er det mange som er rekruttert fra flymiljøet på Kjeller.

Flyplassen har også det største veteranflymiljøet og det eneste med luftdyktige veteranfly hvor det også bygges opp flere.

PLAN B:

På plan B utvides rullebanen og Storgata legges i kulvert, hvor det også kan være rom for en framtidig trikk eller t-bane. Rullebanen vil fortsatt kunne operere med kampflyet F-16 og F-35, men krever en forsterking av dekket.

Hangarene i Småflyhavna er flyttet over på motsatt side av rullebanen - i ytterkant av området mot Lillestrøm. Et Flygende museum bygges i kombinasjon med et framtidssenter/innovasjonssenter for barn og ungdom.

Her er også politiets nye beredskapsbase for Delta-troppen og Politihelikoptertjenesten lagt inn ved siden av bygget til Statens Havarikommisjone for transport.

Si din mening i Flynytts uhøytydelige spørreundersøkelse (scroll ned og sjekk ut på høyre spalte) og/eller send inn dine planer og skisser til flynytt@nlf.no.

Illustrasjoner: Pål Dybwik

files/content/news/Plan-A.jpg

files/content/news/Plan-B.jpg

Powered by Labrador CMS