Vil bygge testanlegg for F-35-motorer på Kjeller. Skedsmo kommune er lunken og frykter konsekvenser for boligutbygging.

Kjeller: AIM Norway møter motbør fra Skedsmo kommune

AIM Norway (tidligere Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller) ønsker en fremtid som leverandør av tungt vedlikehold til F-35, og har søkt om byggetillatelse for en ny testcelle til motortesting. Selskapet møter imidlertid motbør fra Skedsmo kommune, som frykter at dette betyr mer støy og forurensning til hindrer for byutviklingen, og krever full reguleringsplan. Utfallet i saken kan bli retningsgivende også for Kjeller flyplass.

Tekst: Trond M. Markussen

Det statlige foretaket Aerospace Industrial Maintenance (AIM) Norway er godt posisjonert til å kunne vinne kontrakter som leverandør av vedlikeholdstjenester til kampflyet F-35 i Norge og Europa. Selskapet er en sterk industriell aktør på vedlikehold av fly og helikoptre her til lands. AIMs verksted på Kjeller utfører i dag blant annet tunge vedlikeholdsoppgaver på F-16, og selskapet er dessuten AugustaWestland sin partner for tyngre arbeid på det nye redningshelikopteret AW101. I fjor sommer signerte AIM Norway sin første kontrakt med Lockheed Martin, som innbefatter overflatebehandling og klargjøring av deler til haleroret på F-35. Nå håper man at dette bare er starten på et mer omfattende samarbeid, og at selskapet – og Norge – skal kunne bli en betydelig internasjonal leverandør for vedlikeholdstjenester på flytypen.

Avslag på byggesøknad

I høst søkte AIM om tillatelse til å bygge en ny testcelle for F135; motortypen som benyttes i F-35, i tilknytning til sitt verksted på Kjeller. Både søknaden og påfølgende klage resulterte i avslag fra Skedsmo kommune. Kommunen er bekymret for økt støy og luftforurensning, spesielt i forbindelse med at man ønsker å ta i bruk nærliggende områder til boligbygging. Politikerne frykter at aktiviteten kan komme i konflikt med byutviklingen fremover, og formannskapet vedtok i januar at det kreves en full reguleringsplan før en eventuell tillatelse kan gis. Det vil i praksis bety en langvarig prosess.

Det kom imidlertid mer positive signaler da saken nylig ble behandlet i hovedutvalg for teknisk sektor, der man uttrykte forståelse for tidspresset og ga AIM løfte om en håndtering «så raskt som mulig innenfor plan- og bygningslovens bestemmelser». En full reguleringsprosess antas likevel å ta minst ett år, noe som skaper usikkerhet og kan være problematisk for AIM all den tid testsenteret må være ferdig til de første flyene blir levert i 2017.

– Vi jobber nå for å komme i posisjon til i det hele tatt å få oppdraget, sier AIM-sjef Ove Haukåssveen til Romerikes Blad. Han presiserer at selskapet konkurrerer med store internasjonale aktører, noe som gjør at usikkerhet rundt hvorvidt de kan ha testbasen klar i tide ikke er til å leve med.

Støyproblematikk

Det sentrale ankepunktet mot å tillate bygging av testanlegg er støy. AIM mener på sin side å ha dokumentert at testsenteret ikke vil overskride akseptable grenser, og har fått utført en støyberegning som konkluderer med at aktiviteten vil få «ingen betydning for det totale støynivået i området» samt at «det er vegtrafikkstøy som dominerer».

Kjeller har vært base for tungt vedlikehold og motortesting på F-16 i årevis. Man har i denne forbindelse dessuten benyttet flyplassen til testflygning, en aktivitet enkelte frykter skal bedrives også med de nye jagerflyene. Men dette skal ikke være noen problemstilling i forbindelse med F-35, ifølge Forsvarsdepartementet.

– Ingen av de oppdragene AIM Norway eventuelt vil få gjennom dette nettverket (det internasjonale vedlikeholdssystemet ALGS, red. anm.) vil kreve bruk av en rullebane, sier direktør Anders Melheim i det norske kampflyprogrammet til Flynytt.

– Det vil heller ikke på noe tidspunkt være aktuelt å lande F-35 på Kjeller, da rullebanen her ikke er egnet til å ta i mot F-35. Det er derfor ikke en aktuell problemstilling å gjennomføre testflygning på Kjeller, da alt dette vil skje på hjemmebasen til de flyene de leverer deler til, understreker Melheim.

Boliger eller arbeidsplasser – hva med flyplassen?

Det fremgår tydelig at mange kommunepolitikere ønsker å benytte de nærliggende arealene til boliger og næringsvirksomhet, idet området ligger sentralt til med tanke på fortetting i det såkalte LSK-triangelet. Romerikes Blad omtaler flyplassområdet som «Indrefileten på Romerike», og ordfører Ole Jacob Flæten sier til RB at på Kjeller «kommer det til å bo mange mennesker». Han vil uansett ikke bagatellisere AIMs betydning, og sier at hensynet til bolig og næring må veies opp mot hvorvidt «en god og viktig arbeidsplass i kommunen, som også er viktig for nasjonale forsvarsinteresser» skal bevares.

Man aner konturene av et veivalg - byutvidelse og flere boliger, eller videre satsing på industri og arbeidsplasser. AIM-avgjørelsen kan få ringvirkninger for det øvrige industri- og teknologimiljøet i området, så vel som for flyplassen og luftfartsmiljøet. Forsvarsdepartementet planlegger å starte utredninger om fremtiden til virksomheten på Kjeller og eventuelt videre behov for flyplassen i løpet av inneværende år, opplyser seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg til RB.

Les kommentarartikkel om Kjeller-saken her.

Powered by Labrador CMS