Kapasitetsmangel forsinker de nye instrumentbevisene

Det nye regelverket som innfører de forenklede instrumentflygebevisene i Norge er forsinket. Norge har ikke klart å innføre regelverket innenfor fristen som EØS-komiteen har fastsatt, og Luftfartstilsynet forteller at manglende saksbehandlerkapasitet hos tilsynet er årsaken.

Publisert

Det var stor jubel blant allmennflygerne i hele EU-området da EU-kommisjonen vedtok å innføre de nye forenklede instrumentflygebevisene 13. mars i år. For EØS-landet Norge gjelder imidlertid ikke EU-forskriftene uten videre: De må nemlig gjennom en EØS-prosess samt den norske forvaltningskverna som så skal lede til en nasjonal forskrift. Disse prosessene kan ta noen måneder, men ved flere anledninger har norsk luftfart måttet konstatere at mølla maler tregere enn som så. Da det nye felleseuropeiske sertifikatregelverket ble innført i 2013 gikk det så lang tid at Norge brøt forutsetningene i forordningen.

Heller ikke når de nye instrumentbevisene skal innføres, klarer norske myndigheter å holde tempoet oppe. Den norske forskriften ble først sendt ut på høring i september – seks måneder etter EU-kommisjonens beslutning.

24. oktober vedtok EØS-komiteen at Norge må innføre forordningen, og da senest 1. november. Likevel er forordningen fortsatt ikke innført.

– Kronologien din er korrekt. Årsaken til at forordningen ikke er implementert ennå er manglende saksbehandlerkapasitet hos Luftfartstilsynet. Forordningen vil implementeres i norsk rett i løpet av desember 2014, opplyser Eirik Ivarrud som er juridisk rådgiver i Luftfartstilsynet til Flynytt.

Forsinkelsen innebærer blant annet at flygere med norsk flysertifikat ikke får innført rettigheten i sertifikatet dersom de har fullført utdannelsen i utlandet. Flyskoler med norsk skoletillatelse får nødvendigvis ikke gjennomført noe undervisningsopplegg for CB-IR og EIR før regelverket er innført og skolene har fått godkjent sine opplegg.

Flynytt er kjent med flere kandidater som har satt i gang med det nye instrumentbeviset gjennom utdanning i Storbritannia, men så lenge sertifikatet ikke er innført i Norge, hjelper det lite at kandidater eventuelt har fullført undervisningen. Et alternativ er imidlertid å overføre sertifikatet til en annen stat enn Norge, men da må også den medisinske journalen overføres, med de kostnadene det innebærer.

– Forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker

Luftsports-Norge stiller seg undrende til forsinkelsen:

– Jeg synes det er merkelig at en norsk myndighet med viten og vilje kan la være å følge et vedtak i EØS-komiteen. Det blir ikke bedre av at tilsynet unnlater å informere om at de avviker fra den gjennomføringsplanen som alle forventer at følges, sier Jostein Tangen som er kvalitets- og sikkerhetssjef i Norges Luftsportforbund (NLF) til Flynytt.

– Hvis en privatflyger har oversittet forlengelsen av en klasserettighet og kommet i skade for å fly før han elle hun har ordnet opp, ser vi at Luftfartstilsynet bruker store ressurser på å følge opp. De legger ansiktet i alvorlige folder, ber om innsendelse av flygetidsbok, krever stryking av timer og vurderer krav om tilleggskursing i faget "Lover og bestemmelser". Med en slik tett oppfølging av utøvernes fristoverskridelser, skulle man tro at tilsynet selv hadde eget hus litt mer i orden, sier Tangen som mener dette viser at det fortsatt er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker.

Flyskoler kan tape på forsinkelsen

En forsinket innføring rammer ikke bare utøverne – den kan også være til ulempe for flyskolene. Teoriutdanning er enkel eksportvare, og norske allmennflygere har allerede meldt seg opp til forskjellige britiske teorikurs. Dette er kurs som norske skoler så langt ikke har mulighet til å tilby.

– Til opplysning er det ingen skoler som har søkt og fått godkjent teorikurs til EIR, sier Marit Kvarumsom er senior kommunikasjonsrådgiver i Luftfartstilsynets avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Flyskoler Flynytt har vært i kontakt med har imidlertid understreket at de forstår situasjonen slik at de først kan få godkjent kurs når forskriften er innført – ikke før.

– Jeg forutsetter at de som eventuelt kan dokumentere økonomisk tap som følge av forsinkelsen får økonomisk kompensasjon, sier Tangen.

– Eksamen i løpet av kort tid

Den siste bøygen etter at regelverket innføres i Norge er at norske myndigheter arrangerer teorieksamen i det nye, forenklede IR-pensumet.

– Vi kan tilby eksamen i "det reduserte IR-pensumet", nærmere bestemt Enroute Instrument Rating – EIR – når vi har det nye eksamenssystemet klart. (Red anm.: Det reduserte IR-pensumet dekker også full IR etter CB-IR-modellen.) Dette vil skje i løpet av kort tid, sier Kvarum.

Powered by Labrador CMS